VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En av våre fremste parlamentarikere

av Kåre Willoch,
Hilsen til Jo Benkow på 60-årsdagen

1984 er et virkelig jubileenes år i norsk politikk. Venstre har feiret sitt 100-års jubileum og vi står foran markeringen av parlamentarismens innføring i Norge og dannelsen av partiet Høyre. Hva er mer naturlig enn at vi midt oppe i strømmen av 100-års feiringer også får anledning til å feire at en av våre fremste parlamentarikere - selveste Høyre-formannen - går hen og fyller 60 år.

Det er ikke min oppgave å beskrive Benkow innside i det politiske liv generelt eller hans store innsats på de forskjellige områder innenfor Høyre. Men siden jeg har hatt gleden av et meget nært samarbeide med jubilanten gjennom mer enn 20 år, håper jeg allikevel at det blir meg tilgitt når jeg faller for fristelsen til et forsøk på en mer personlig vurdering.

Og da faller ord som soliditet og jordnærhet naturlig å bruke. Når vi vet at Benkow er en av de meget få topp-politikere som har sin yrkesmessige bakgrunn i så viktige næringer som håndverk og handel, er dette kanskje naturlig. Erfaringene fra det praktiske liv har satt sitt sterke preg på Benkows oppfatning av sitt arbeide som politiker.

Men når vi snakker om Jo Benkow, så betyr ikke jordnærhet det samme som gråhet og farveløshet, - det er begreper som de færreste - om overhodet noen - vil finne særlig egnet for å karakterisere dagens jubilant. Tvertimot, - av erfaring vet vi alle at det er få som i den grad har ordet i sin makt som nettopp Benkow når han slipper sine oratoriske evner løs på "gode dager", - for å låne et av hans egne yndligsuttrykk.

Jordnær betyr heller ikke at visjonene mangler. På de mange saksområder som har fått nyde godt av Benkows arbeidskraft og innsatsvilje har han i høy grad markert vilje og evne til dristig tenkning, - hele tiden kombinert med et sterkt medmenneskelig engasjement og en alltid tilstedeværende sans for de ideologiske og historiske sammenhenger i politikken.

Det kan også være grunn til å fremheve hans evne til å fremføre nødvendige motforestillinger og konstruktiv kritikk på en vennlig og humoristisk måte. Hans lune form styrker hans argumentasjon ytterligere. Og han blir aktet som veileder også fordi vi vet at han heller ikke nøler med å ta den nødvendige selvkritikk i de sjeldne tilfeller hvor det har vært nødvendig.

Benkow er en utpreget lagspiller og er alltid meget nøye med å sørge for at alle medspillere, - hva enten det gjelder folkevalgte, tillitsvalgte eller ansatte -, får anledning til å utnytte sine ressurser på beste måte. Og kjenner jeg ham rett, så er han også mann for å gi et diskret signal til dem som ikke utnytter sine evner godt nok.

Kjære Jo,

Min egentlige oppgave her i dag er å overbringe deg de varmeste hilsener og gratulasjoner fra Høyres medlemmer av Regjeringen. Vi har mye å takke deg for, - ja, egentlig har du mye av æren for at det i det hele tatt er en regjeringsgruppe å hilse fra. Som formann i partiet var du med på å legge grunnlaget for den valgseier som er selve grunnlaget for Regjeringens eksistens. Og som leder for den største gruppe av våre oppdragsgivere og sjefer i Stortinget har du fått utfolde alle dine evner som samarbeidsmann og diplomat for å sikre den nødvendige oppslutning om Regjeringens forslag.

Jeg kan forsikre deg om at vi alle har en levende forståelse for hvilken krevende oppgave dette har vært - tross den overbevisningskraft Regjeringens forslag også har i seg selv. Når jeg så legger til din viktige rolle som medspiller i utformingen av Regjeringens politikk, vil alle forstå at Høyres statsråder virkelig har mye å takke deg for.

Vi takker også for vennskap og utmerket samarbeide gjennom mange, mange år. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeide med Høyre-politikeren Benkow, men våre varme ønsker for fremtiden gjelder naturligvis i like høy grad personen Jo. Vi håper vår gave kan bidra til å gjøre det lille du måtte få av fritid i tiden som kommer enda hyggeligere og enda mer givende. Gratulerer med dagen!

Kjelde: www.stortinget.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen