VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Kåre Willoch

f. 3.10.1928, d. 6.12.2021 | Høyre

Kåre Willoch var ein norsk politikar som lenge var Noregs leiande konservative politikar. Han representerte Høgre på Stortinget frå 1957 til 1989. Som Noregs statsminister i fleire regjeringar frå 1981 til 1986 tok han initiativet til ein politikk som på ei rekke område førte til varige forandringar. Han var formann i Høgre frå 1970 til 1974. SNL


2008

Holdninger til seniorer i arbeidslivet
Foredrag for Norges Juristforbund, seksjon Stat
5. februar 2008


Fra snakk til handling i kampen mot klimakatastrofe
Anleggsdagene 2008
Gardermoen, 30. januar 2008


2007

Konflikten i Det hellige land (Stikkordsliste)
Møte i Studentersamfundet
Oslo, 17. september 2007


Åpning av Bjørnsonfestivalen
Molde, 29. august 2007


Våre største diktere og aktuell politikk
Grimstad, 17. juni 2007


Okkupasjonen må ta slutt
Markering av 40 års okkupasjon av Palestina
Oslo, 8. juni 2007


Samfunnets forpliktelser overfor funksjonshemmede
8. juni 2007


2006

Jakob Sande (Stikkordsliste)
Ullern, Oslo, 9. desember 2006


Ledelse, etikk og samfunn
Venezia, 9. juni 2006


Om 17. mai
17. mai
Stockholm, 17. mai 2006


Medmenneskelighet, respekt og toleranse
Aksjon Øvre Eiker viser ansikt
Rådhuset i Hokksund, 2. april 2006


2005

Unionsoppløsningen
Drøbak, 4. juni 2005


Oljerikdommen og tiden efter
Porsgrunn, 2. juni 2005


2004

Antisemittismen
Innlegg på Bjørnsonfestivalen
Molde, 27. august 2004


Tanker om 17. mai
17. mai
Haugesund, 17. mai 2004


2003

Vår tids krav til eierne og styrene
Foredrag for Norges Rederiforbund
27. mars 2003


2002

Nasjonalt eierskap
Foredrag for Gjensidige NOR
7. februar 2002


2001

Et sårbart samfunn
En redegjørelse for Sårbarhetsutvalgets innstilling
Oslo Militære Samfund, 15. januar 2001


2000

Ytringsmot og ytringsplikt i byråkratiet
Foredrag på Kulturdepartementets etatlederkonferanse
7. november 2000


Liberale dilemmaer i en globalisert økonomi
Skjervheim-seminaret
Voss, september 2000


250-årsjubileet for Christian Lofthus' fødsel
Landbrukets dag
Lillesand, 5. august 2000


1999

Osloregionen mot et nytt årtusen
Byutviklingskonferansen '99, foredrag for Norske Sivilingeniørers Forening
28. april 1999


1998

Trøndersk Landbruk
Åpning av utstillingen "Trøndersk Landbruk '98"
20. august 1998


1987

Kirkens politiske engasjement
Kirkeakademiet
Bergen, februar 1987


1986

Krav til fasthet og samarbeidsvilje
Høyres Landsmøte
Oslo, 18. april 1986


Norges sikkerhetspolitiske situasjon
Foredrag i Oslo Militære Samfund
7. april 1986


Olof Palme
Minneord over statsminister Olof Palme
Nordisk Råd, København, 3. mars 1986


Et fredens år
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1986


1985

Svalbard
Tale ved 60-årsjubiléet for norsk suverenitet over Svalbard
Longyearbyen, Svalbard, 14. august 1985


Samhold gjør sterk
Tale ved 40-årsjubileet for frigjøringen i 1945
Akershus Slott, Oslo, 8. mai 1985


C. J. Hambro 100 år
Elverum, 5. januar 1985


Mulighetenes land
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1985


1984

En av våre fremste parlamentarikere
Hilsen til Jo Benkow på 60-årsdagen
15. august 1984


Himmelen er ikke skyfri ved dette årsskifte heller
Nyttårstale
NRK TV og radio, 1. januar 1984


1983

Håp og forventninger
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1983


Regjeringsparti i en krisetid
Høyres Landsmøte, 1983


1982

Vi er på rett vei
Høyres Landsmøte, 24. april 1982


Omstillinger i norsk industri
Foredrag i Industriforum
18. mars 1982


Et år med store utfordringer - og store muligheter
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1982


1981

Den politiske utvikling
Pressekonferanse
Y-blokken, Regjeringskvartalet, Oslo, 22. desember 1981


Faredagen
Tale til gro Harlem Brundtland ved overtakelsen av regjeringsmakten
Statsministerens kontor, Regjeringskvartalet, Oslo, 14. oktober 1981


1980

Norsk sikkerhetspolitikk i det vest-østlige spenningsfelt
Foredrag for Herman-Ehlers Akademie
Kiel, september 1980


Les om Kåre Willoch i Store norske leksikon