VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Eidsvoll er mer enn et sted

av Harald 5, ,
Nasjonal åpning av Grunnlovsjubileet
Åpningstale | Grunnloven, Grunnlovsjubileet

Stortingspresident, 
Statsminister, 
Høyesterettsjustitiarius, 
Kjære alle sammen!

 
Eidsvoll er ikke bare et sted.

Eidsvoll er fødestedet til det selvstendige Norge.

Eidsvoll er vuggen til friheter vi bygger livene våre og landet vårt på, -- friheter som mennesker i andre deler av verden drømmer om og sloss for.

Når vi i dag er samlet her ved den vakre, nyrestaurerte Eidsvollsbygningen, innleder vi feiringen av 200-årsjubileet til Grunnloven -- som gjennom året vil bli markert med små og store arrangementer over hele landet.

I sin tale ved 150-årsjubileet, reflekterte min far Kong Olav over hva mennene som lagde Grunnloven ville sagt hvis de hadde kunnet se inn i vår tid. Han så for seg at deres dom ville være: «Dere har det godt, og må være et lykkelig folk.»

Siden den gang har det gått stadig bedre med Norge. Men det betyr ikke at vi kan ta de rettighetene Grunnloven gir oss, for gitt. Vi må hele tiden holde et våkent øye med at grunnleggende verdier som ytringsfrihet og folkestyre ivaretas på en god måte.

For verdiene endrer uttrykk med skiftende tider -- og da gjelder det å kjenne dem igjen.

Jeg håper at vi i jubileumsåret skal klare å gjøre Grunnloven levende -- ikke minst for dem som er unge i Norge i dag.

Jeg håper at vi vil være rause med hverandre -- både innenfor og utenfor landets grenser.

Og jeg håper på god takhøyde for ulikhet og debatt. De 112 Eidsvollsmennene var uenige om mye. Kanskje ble Grunnloven så god som den ble nettopp på grunn av uenighet, diskusjoner og kompromisser.

Men dette hadde forsamlingen allikevel til felles: Kjærligheten til Norge og idéen om en nasjon basert på folkestyre, maktfordeling og likhet for loven.

Eidsvoll er mer enn et sted. 
Eidsvoll er vår selvstendighets oppvåkning.

Jeg erklærer med dette Grunnlovsjubileet 2014 for åpnet -- og håper vi sammen kan si:

La oss feire våre friheter med klokskap. 
La oss leve etter Grunnloven med visdom og medmenneskelighet. 
La 2014 bli et år hvor vi står opp for det som virkelig betyr noe for oss.

Kjelde: www.kongehuset.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen