VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Grunnloven

37 talar med dette nøkkelordet


2017

Erna Solberg
Grunnloven skal ikke bare feires. Den skal også brukes
17. mai-tale
Festplassen, Bergen, 17. mai 2017


2014

Olemic Thommessen
Frihet til medbestemmelse og realisering av individenes muligheter
Markering av 4. november-grunnloven
Stortinget, 4. november 2014


Olemic Thommessen
Jeg velger meg Grunnloven
Jubileumsfeiringen på Eidsvoll
17. mai 2014


Olemic Thommessen
I dag begynner de neste 200 årene i det norske demokratiet
Tale ved jubileumsmøtet i Stortinget
15. mai 2014


Harald 5
Eidsvoll er mer enn et sted
Nasjonal åpning av Grunnlovsjubileet
Eidsvoll / NRK TV, 16. februar 2014


2013

Audun Lysbakken
En politisk markering for framtiden
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Erna Solberg
Vi er kommet et ganske langt stykke på vei
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Are Kalvø
Tenk stort!
Sjømannskirken, Berlin, 17. mai 2013


2008

Thorbjørn Jagland
Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?
Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, 12. februar 2008


Thorbjørn Jagland
Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?
Universitet i Bergen, 12. februar 2008


2004

Hilde Frafjord Johnsen
Det globale fellesskapets Grunnlov
Stavanger, 17. mai 2004


1975

Trygve Bratteli
Verdien av vår nasjonaldag er betinget av at den er vendt mot framtiden
Haugesund, 17. mai 1975


1964

Olav 5
Grunnloven 150 år
Markeringen av 150-årsjubileet for Grunnloven
Eidsvoll, 17. mai 1964


1956

H. O. Christophersen
Avgjørende år
Foredrag om mennesket i atom- og velferdsstaten
1956


1946

Gunnar Jahn
Til de døde
Universitetsplassen, Oslo, 17. mai 1946


1944

Haakon 7
Måtte ånden fra 1814 besjele oss alle
Den norske Grundlov 130 år, tale til Normannsforbundets avis
USA, 17. mai 1944


1914

Jørgen Løvland
Grunnlovi 100 år
Stortingets jubileumsmøte i Eidsvollsbygningen
17. mai 1914


1900

Fridtjof Nansen
Det er Fest i Norge idag!
Kristiania, 17. mai 1900


1872

Johan Sverdrup
At leve og virke for det seirende i Folkets Liv
Svartale ved æresfest
Kongsvinger, 28. oktober 1872


1860

Johan Sverdrup
Statsraadssagen (2)
Stortinget, 14. mai 1860


1851

Johan Sverdrup
Kongens Veto i Grundlovssager
Stortinget, 19. mai 1851


1842

Henrik Wergeland
Grundloven for den moralske Verdensorden
Appeller til Stortinget, i anledning debatt om jødeparagrafen i Grunnloven, opplest av stortingspresident Sørenssen.
Christiania, 9. september 1842


1839

Henrik Wergeland
Forslag til Ophævelsen af Grundlovens § 2, sidste Passus
Innlegg i Stortingets debatt om jødeparagrafen
Stortinget, 28. juni 1839


1838

Christopher Mathias Rønneberg
Den Tillid, vor Comune har viist os
Ordførerens tale til åpningen av første møte i Sandøe Sogns Formandskab og Repræsentantskab
Larsnes, 31. juli 1838


1828

Hans Riddervold
Grundlovens Aand, og vidløftigere Bestemmelser angaaende Valgene
Stortinget, 3. juni 1828


1824

Peter Motzfeldt
Om Betydningen af de fremmede Magters Trudsler
Christiania, 20. juli 1824


1814

Carl Johan
At regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love
Overlevering av kongens skriftlige ed på Grunnloven til Stortingets president.
Det første overordentlige Storthing, Christiania, 10. november 1814


Christian Sørenssen
Omstændighederne er ublide
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Søren Georg Abel
Hvo der tilgiver, ham skal tilgives
Det første overordentlige storting
Christiania, 20. oktober 1814


Søren Tybring
Tidsomstændighederne byder Foreningen
Det første overordentlige Storting
Christiania, 20. oktober 1814


Georg Sverdrup
Frihed og Selvstændighed
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 13. mai 1814


Christopher Frimann Omsen
Selvstændighed er ingen Blindhed
Riksforsamlingens debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Hans Jacob Grøgaard
Titlers og Ordeners uægte Glands
Riksforsamlingens debatt om adel og ordensvesen
Eidsvoll, 7. mai 1814


Nicolai Wergeland
Aldrig mere dansk!
Debatt om grunnlovsutkastet
Eidsvoll, 5. mai 1814


Arnoldus von Westen Sylow Koren
Strøe-Tanker
Til debatten om konstitusjonskomiteens grunnlovsutkast
Eidsvoll, 4. mai 1814


Wilhelm F. K. Christie
Jøder og Jesuiter udelukkede fra Adgang til Riget
Riksforsamlingens debatt om Grunnlovens § 2
Eidsvoll, 4. mai 1814


Christian Magnus Falsen
Nationens Mening
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 18. april 1814