VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vår første folkevalgte konge

av Erna Solberg, ,
Åpning av Christian Frederiks plass
Åpningstale | 1814

Kjære ordfører, byrådsleder, 17. mai-komité, kjære alle sammen!

Det er veldig hyggelig at Bergen i dag skal få sin Kong Christian Frederiks plass. Og går det bra med Brann etterpå, er det ekstra grunn til å feire!

At det er 17. maikomiteen i Bergen som har foreslått navnet på denne plassen, sier sitt om byens historiebevissthet. Det er også verdt å merke seg at det i dag er nøyaktig ett år siden byrådet tok beslutningen, basert på en solid saksutredning om Christian Frederik og hans korte tid i Norge fra 1813 til 1814.

Byrådets valg av sted har linjer tilbake til da Norge var en del av det dansk-norske rike. Det var her på Vestre Sydnes den dansk-norske gründeren Jørgen Thor Møhlen startet trankokeri, ullveveri, reperbane, saltbrenneri og såpekokeri på 1600-tallet. Vi kan trygt si at området har utviklet seg siden den gang! 
 
I 1814 skulle den danske prins Christian Frederik bli den som i Norge symboliserte slutten på det dansk-norske rike og begynnelsen på en selvstendig norsk stat. Uten hans innsats ville Norge gått inn i unionen med Sverige uten grunnlov og organer for lovgivende, utøvende og dømmende makt.

I en lang periode har Christian Frederiks rolle vært undervurdert, fordi vi hadde behov for å bygge våre norske helter. Men uten hans innsats ville vår historie vært annerledes. Det er på tide at Christian Frederik også blir en av våre helter.

Bare hør på dette: 19. mai 1814 takket Christian Frederik ja til å bli konge i Norge. Han ble da den første kongen i et selvstendig Norge på over 430 år (434). Og ikke bare det. Han var også valgt av folket.

Som konge viste Christian Frederik vilje til kompromiss da Sverige sent i juli 1814 satte militær makt bak kravet på Norge. Han valgte våpenhvile, godtok unionsforhandlinger og innså at hans korte tid som Norges konge snart ville være over. Det bidro til å redde grunnloven og den kimen til vårt demokrati som lå i den.

Christian Frederik var konge her i landet i snaut fem måneder. Han besøkte aldri Bergen -- landets største by på den tiden -- men det er her vi nå har en plass som minnes ham som vår første folkevalgte konge. Derfor er det både rett og rimelig at han i overmorgen også får sitt monument foran Stortinget.

På dagen før grunnlovens 200-årsdag, har jeg gleden av å erklære Kong Christian Frederiks plass for offisielt åpnet!

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen