VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1814

50 talar med dette nøkkelordet


2014

Olemic Thommessen
Frihet til medbestemmelse og realisering av individenes muligheter
Markering av 4. november-grunnloven
Stortinget, 4. november 2014


Olemic Thommessen
Lederskikkelsen som grep den muligheten som plutselig oppstod
Tale ved Christian Frederiks grav
Oslo, 23. mai 2014


Olemic Thommessen
Et folkekrav om å minnes vår første folkevalgte konge
Avdukingen av monument over Christian Frederik
Eidsvolls plass, Oslo, 18. mai 2014


Olemic Thommessen
Jeg velger meg Grunnloven
Jubileumsfeiringen på Eidsvoll
17. mai 2014


Erna Solberg
Vår første folkevalgte konge
Åpning av Christian Frederiks plass
Marineholmen, Bergen, 16. mai 2014


Olemic Thommessen
I dag begynner de neste 200 årene i det norske demokratiet
Tale ved jubileumsmøtet i Stortinget
15. mai 2014


2013

Are Kalvø
Tenk stort!
Sjømannskirken, Berlin, 17. mai 2013


2009

Jonas Gahr Støre
Hvem er "vi" som "elsker dette landet"?
Eidsvoll, 17. mai 2009


2008

Thorbjørn Jagland
Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?
Universitet i Bergen, 12. februar 2008


2005

Harald 5
Vårt særlig gode vennskap og de rike forbindelser
Tale ved lunsj på Fredensborg slott
Fredensborg, Danmark, 7. november 2005


Svein Ludvigsen
Landets selvstendighet
Norges 100 årsmarkering
Hillesøy Kirke, 12. juni 2005


Jan Petersen
"UD gjennom 100 år"
Åpning av utstillingen "UD gjennom 100 år"
Oslo, 7. juni 2005


Kjell Magne Bondevik
Et historisk sus
Eidsvollbygningen, 17. mai 2005


1995

Åse Kleveland
Hardt arbeid, drømmen og diktet
Paris, 17. mai 1995


1964

Olav 5
Grunnloven 150 år
Markeringen av 150-årsjubileet for Grunnloven
Eidsvoll, 17. mai 1964


1944

Haakon 7
Måtte ånden fra 1814 besjele oss alle
Den norske Grundlov 130 år, tale til Normannsforbundets avis
USA, 17. mai 1944


Francis Bull
Maidagen
Grini, 17. mai 1944


1940

Johan Nygaardsvold
De slo broderring om landet
Radiotale fra Tromsø
17. mai 1940


1939

Anders Wyller
Vårt land og vår tid
17. mai 1939


1914

Jørgen Løvland
Grunnlovi 100 år
Stortingets jubileumsmøte i Eidsvollsbygningen
17. mai 1914


1905

Peter Hognestad
Gud er attaat
17. mai 1905


1901

Anton Christian Bang
Det nye Aarhundrede
Nyttårsgudstjeneste
Kristiania domkirke, 1. januar 1901


1877

Camilla Collett
Hvad rager det os?
Syttendemaitale holdt i Kunstnerkredsen
München, 17. mai 1877


1814

Fredrik Julius Bech
Fredens og Foreningens varige og velgjørende Frugter
Vor Frelsers Kirke, Christiania, 13. november 1814


Carl Johan
At regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love
Overlevering av kongens skriftlige ed på Grunnloven til Stortingets president.
Det første overordentlige Storthing, Christiania, 10. november 1814


Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Hvad Naturens Herre forenede
Tale på vegne av Stortingets deputasjon etter valget av Karl XIII som norsk konge.
Fredrikshald, 7. november 1814


Peter Motzfeldt
Ikke uden Storthingets Samtykke
Debatt om unionsvilkårene: Grunnlovens § 25, om kontroll over de væpnede styrker
Det overordentlige storting, Christiania, 25. oktober 1814


Jørgen Aall
Mit Liv er ei det største Offer
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Christian Sørenssen
Omstændighederne er ublide
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Arnoldus von Westen Sylow Koren
En vis Fader anser begge Nationer for Brødre
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Søren Georg Abel
Hvo der tilgiver, ham skal tilgives
Det første overordentlige storting
Christiania, 20. oktober 1814


Søren Tybring
Tidsomstændighederne byder Foreningen
Det første overordentlige Storting
Christiania, 20. oktober 1814


Frederik Schmidt
Den eneste Udvei
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Lorentz Lange
Ærefulde og sikrende Vilkaar
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Christen Tidemand
Modent Overlæg bør lede os
Unionsforhandlingene med Sverige
Det første overordentlige Storthing, Christiania, 20. oktober 1814


Jacob Hersleb Sodemann
Et Blik ind i Fremtiden
Unionsforhandlingene med Sverige
Stortinget, 20. oktober 1814


Niels Treschow
Lader os ei være bange for noget Spøgelse
Unionsforhandlingene med Sverige
Stortinget, 20. oktober 1814


Johan C. H. Wedel-Jarlsberg
Denne Stat vilde være et Ospeløv
Det første overordentlige Storthing
Christiania, 20. oktober 1814


Hans Christie Reiersen
Truende Vaaben ei frygtes af Nordmænd
Unionsforhandlingene med Sverige
Det første overordentlige Storthing, Christiania, 20. oktober 1814


Christian Frederik
Kongens Tale ved Storthingets Aabning
Kongens avskjedstale ved Storthingets Aabning
Christiania, 7. oktober 1814


Johan Nordahl Brun
Kaster ikke eders Frimodighed bort!
Korskirken i Bergen, 18. september 1814


Peter Olivarius Bugge
Trøstegrunde for Norges sande Venner
Videnskabernes Selskab, Trondhjem, 18. september 1814


Jens Skancke Garmann
Hvad have vi som Christne at gjøre i disse Farens Dage?
Aftensang
Vor Frelsers Kirke, Christiania , 26. juni 1814


Johan Ernst Welhaven
Herre! gjør vel mod vort Land, vor Konge og vor Slægt!
Takke- og bønnefest i anledning grunnlovsverket og kongevalget
Hospitalkirken, Bergen, 5. juni 1814


Jonas Angell
Han skal have vor Lydighed
Takke- og bønnefest i anledning grunnlovsverket og kongevalget
Trondhjem, 5. juni 1814


Matthias Sigwardt
Saadan en Konge have vi
Takke- og bedefest i anledning kongevalget
Christiania, 22. mai 1814


Anders Rambech
Forsynets ledende Haand
Riksforsamlingens debatt om kongevalget
Eidsvoll, 17. mai 1814


Jens Rolfsen
Lader os ikke forskrække os selv
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814


Georg Sverdrup
Frihed og Selvstændighed
Tale i Riksforsamlingen
Eidsvoll, 13. mai 1814


Christopher Frimann Omsen
Selvstændighed er ingen Blindhed
Riksforsamlingens debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 13. mai 1814