VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Frihet gjennom trygge fellesskap

av Gerd Kristiansen, ,

Kamerater! Kjære venner!

Tusen takk for at jeg får lov til å tilbringe 1. mai-dagen her i Trondheim!

Det er ikke tilfeldig at jeg har ønsket å komme akkurat hit til en av arbeiderbevegelsens viktigste bastioner i kommunevalgåret 2015.

Trondheim under Ritas ledelse er en kommune som stiller opp for innbyggerne!

En kommune for bredt politisk samarbeid. For fellesskapsløsninger. For velferd.

Slik skal Trondheim være også etter valget den 14. september!

- Slik skal det være i Oslo!

- I Bergen!

- I Tromsø!

- I Stavanger!

Ja, gjerne i alle norske kommuner!

Regjeringspartienes angrep på faglige rettigheter! Deres forsøk på salg av statlige aksjer så vel som statlig utmark! Høyres og Frps gavepakker til de rikeste, finansiert ved at de aller fattigste mister sine rettigheter!

Dette har skapt en rød bølge blant norske velgere!

Dere -- på valgdagen skal den bølgen feie inn over norske kommuner!

Kjære venner!

Arbeiderbevegelsens historie har vært historien om kampen for frihet.

Men vi har hele tiden visst at frihet ikke eksisterer uten trygghet.

Hvor fri er den som ikke vet om man har inntekt, mat eller tak over hodet i morgen og i over-i-morgen?

Hvor fri er den som står uten sikkerhetsnett den dagen man behøver hjelp fra andre?

Hvor fri er den som står uten trygghet i et faglig fellesskap?

Frihet og trygghet går hånd i hånd.

Frihet gjennom trygge fellesskap er arbeiderbevegelsens parole!

Kamerater!

Disse fellesskapene angripes fra høyresiden!

- Når de konkurranseutsetter barnehager, sykehjem og barnevern.

- Når de angriper de tillitsvalgtes rolle på arbeidsplassene.

- Når sentraliseringsiveren valser over levende lokalsamfunn.

En barnehage, et klasserom, et sykehjem, en kommune!

Det er arenaer der mennesker som behøver hjelp, støtte og trygghet møter mennesker som har kompetanse til å gi dem akkurat det.

Kamerater!

Vi ønsker oss ikke kommuner som setter milliarder foran mennesker!

Vi ønsker oss kommuner som stiller opp for de frivillige.

- Slik Trondheim stiller opp for idretten, og tilbyr gratis hall- og baneleie til 30.000 barn og unge i byen!

- Slik Trondheim stiller opp for korps og musikkfestivaler, og kan skryte av Norges største kulturskole for barn og unge!

- Og slik Trondheim stiller opp for de eldres livsglede og for kulturelle møter mellom de aller eldste og de aller yngste. Den kulturelle spaserstokken ble som dere vet skapt her i Trondheim -- og den var noe av det første de mørkeblå hogg løs på da de inntok kulturdepartementet i 2013.

Vi ønsker oss kommuner som stiller opp for velferden!

- Slik Trondheim stiller opp for ansatte og brukere i hjemmetjenesten, og ansetter folk i hele, faste stillinger.

- Slik Trondheim stiller opp for ansatte og beboere på sykehjemmene, og betaler det som skal til for å dekke ugunstige vakter!

- Og slik Trondheim stiller opp for et godt arbeidsmiljø gjennom tillit til de ansattes faglighet, involvering og planlegging.

Vi ønsker oss kommuner som stiller opp for miljøet!

- Slik Trondheim stiller opp for klodens klima og befolkningens helse gjennom Miljøpakken som skal redusere både CO2-utslippene og utslippene av helseskadelige stoffer fra trafikken.

Kjære venner!

Vi ønsker oss kommuner som stiller opp for lokalsamfunnet!

Derfor skal vi nedkjempe høyresidens blinde markedsideologi!

Derfor skal vi bygge allianser mellom offentlig og frivillig sektor!

Derfor skal vi si nei til sentraliseringsiveren som har til hensikt å klargjøre kommunene for privatisering og konkurranseutsetting!

Kamerater!

For tre måneder siden fylte norske arbeidstakere gater og torg i protest mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven.

Arrangementet her i Trondheim var en braksuksess. Målt etter folketall var det neppe noen by i Norge hvor flere gikk mann av huse.

Jeg vil takke dere alle sammen for den innsatsen dere la ned for et anstendig og godt arbeidsliv i Norge.

Jeg kan love dere én ting:

Den kampen fortsetter!

- Kampen fortsetter når norske kommuner én etter én vedtar at man ikke vil benytte seg av muligheten til å gå på akkord med arbeidstakernes rettigheter til hele, faste stillinger. Slik man har vedtatt i Trondheim.

- Kampen fortsetter i tariffoppgjørene for å gjenerobre de rettighetene den mørkeblå regjeringen tar fra oss lovveien!

- Kampen fortsetter når vi ser fram mot stortingsvalget 2017, og forbereder hvordan vi kan lage en arbeidsmiljølov som er bedre og sterkere enn loven de mørkeblå partiene har begynt å rasere!

Kjære venner!

Under stortingsvalgkampen for to år siden gjorde Erna Solberg og Høyre sitt ytterste for å tildekke hva slags politikk partiet ville føre i regjering.

- De lot som om det skulle være mulig å kutte skattene til de rikeste blant oss, uten å ta fra uføretrygdede og barnefamilier. Det var ikke sant!

- De lot som om de ville gjøre små justeringer i arbeidsmiljøloven, men de slo døra på vidt gap for midlertidige ansettelser!

- De lot som om de ville sette mennesker foran milliarder, men de gjorde det motsatte!

Det ser velgerne nå. Derfor forsvinner de fra regjeringspartiene.

En ny meningsmåling viser at mer enn to av tre LO-medlemmer mener at samfunnsutviklingen går i feil retning under den sittende regjeringen.

Den samfunnsutviklingen skal vi snu!

Kamerater!

Norsk arbeiderbevegelse har alltid evnet å strekke ut en hånd til dem som ikke opplever vår trygghet. Som ikke opplever vår frihet.

Nå er det mange som trenger en håndsrekning, kamerater!

De kommer fra krigen i Syria, fra diktaturstaten Eritrea eller fra fattigdommen i Bangladesh!

De stappes om bord i overfylte båter, og sendes ut på en dødelig ferd over Middelhavet!

Greske fiskere, norske sjøfolk og italienske kystvaktmannskaper gjør sitt aller ytterste for å redde menn, kvinner og barn i sikkerhet!

Ansvaret hviler på oss alle. Som enkeltmennesker. Og som nasjon.

Derfor melder alle gode krefter seg til tjeneste.

- Sjømannsforbundet og Rederiforbundet er klare til å bidra.

- Redningsselskapet står parat!

Og jeg roper: Erna Solberg! Børge Brende! Siv Jensen!

Verden kaller på solidaritet! På omtanke! På medmenneskelighet!

Ikke på egoisme, kynisme og pengeknugeri!

Vi skal strekke ut en hånd til de som er i nød!

Over natta befant Nepals befolkning seg i en katastrofe!

Da nølte ikke norske myndigheter!

Da nølte ikke norsk arbeiderbevegelse!

LO-sekretariatet har vedtatt å bidra med 300.000 kroner til hjelpearbeidet i fjellandet i Himalaya!

Også forbundene stiller opp!

Og jeg spør:

Hvorfor nøler Norge med å avlaste Syrias naboland?

Hvorfor vegrer vi oss for å ta imot flere flyktninger?

Hvorfor tar vi ikke arven fra Nansen på alvor?

Det er på tide å stå opp, kjære venner, og vise solidaritet!

Kamerater!

«Folk forandrer verden», sier Norsk Folkehjelp.

Årets 1. mai-aksjon handler om organisasjonsfrihet.

Retten til å organisere seg, retten til å ytre seg, retten til å leve i et demokrati er truet i alle deler av vår verden.

De rettighetene vi tar for gitt, er langt fra selvfølgelige for andre.

Retten til å bo i sitt eget land med fulle demokratiske rettigheter.

Retten til ikke å leve under okkupasjon.

Den retten har ikke det palestinske folket kjent på uendelig lang tid.

For mer enn 20 år siden ble Norge sentrale i arbeidet for å forhandle fram en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

Siden den gang har det gått fra vondt til verre, og en egen palestinsk stat synes fjernere enn noen gang.

I mellomtiden bygger Israel ulovlige murer og bosettinger som gjør en tostatsløsning enda vanskeligere å realisere.

Da er det på tide å si stopp.

Da er det på tide å si fra.

Da er det på tide å si at vi anerkjenner den palestinske staten, slik land etter land nå gjør.

Det skal Norge også gjøre -- la det være helt klart!

Kjære venner!

De fleste av oss som bor i Norge har blitt mer tolerante, mer liberale, mer åpne!

Fremmedfrykt har blitt et stadig dårligere mobiliseringsgrunnlag for de partiene som ønsker å vokse seg store på den slags!

Men noen få av oss blir mindre tolerante, og gir klart uttrykk for det.

Rasisme og jødehat er en del av historien, men det er også en del av vår samtid!

- Mennesker med mørkere hudfarge, annerledes klær eller fremmede navn opplever daglig forbigåelser og sjikane.

- I norske skoler er fortsatt "jøde" et skjellsord.

- Moskeer og synagoger angripes over hele Europa.

Men det er håp!

Da synagogen i København ble angrepet av en væpnet terrorist, sa norske muslimske ungdommer: «nok er nok!»

De slo ring rundt synagogene i Oslo og i Trondheim!

De bar bud om fred, forsoning og håp til en hel verden!

Ungdommene forstod hva det betyr å være redd for rasisme og sjikane!

De forstod hva det betyr å være en minoritet!

De forstod hvor utsatt det jødiske samfunnet i Norge føler seg, 73 år etter deportasjonene til dødsleirene i Tyskland og Polen.

Vi skal stå opp mot rasisme og jødehat!

Kamerater!

Rasisme og jødehat har ikke plass i vårt samfunn!

Rasisme og jødehat har ikke plass i vår bevegelse!

Rasisme og jødehat har ikke plass på arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsdag!

La det være helt klart, gode venner!

Fagforeningskamerater!

På mandag er det 19 uker igjen til valgdagen!

Ingen bør kunne ta turen til valglokalet uten at noen har snakket med dem om de viktige spørsmålene.

- Om en kommune som stiller opp for brukere og ansatte.

- Om en kommune som stiller opp for frivillig arbeid.

- Om en kommune som stiller opp for innbyggerne.

Kamerater!

Vi vil bruke valgkampen til å oppfordre våre medlemmer til å si fra.

- Si fra om at vi ikke vil ha høyresidens markedsløsninger!

- Si fra om at vi vil ha lokale politikere som er gode arbeidsgivere!

- Si fra at også kvinner skal ha hele, faste stillinger.

- Si fra om at vi vil ta vare på søndag som en annerledes dag.

Vi vil ha en framtid som gir arbeidsfolk verdighet, sikkerhet, frihet og anstendighet i arbeidslivet.

Som gir fritid, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen og familielivet til folk.

Det er sånne kommuner vi vil ha!

Det er et sånt samfunn vi ønsker oss!

Gratulerer med dagen, kamerater!

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen