VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Elias Volan

f. 10.3.1887, d. 26.12.1974 | Arbeiderpartiet, Norges Kommunistiske Parti, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Fagoppositionen av 1911

Elias Volan, var en norsk fagforeningsleder. Han var en av lederne for Fagopposisjonen av 1911 og formann i Arbeidsmandsforbundet da denne retning seiret der 1918. Siden var han fastlønnet tillitsmann i fagorganisasjonen, med et kort avbrudd i 1920-årene. Han var nestformann i LO fra 1920 til 1923, formann i det nystiftede Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund fra 1923 til 1927. Volan var medlem av sentralstyret for Norges Kommunistiske Parti fra 1923 til 1929; før og etter den tid medlem av Arbeiderpartiet. Han var sekretær i LO fra 1931 til 1934, ved LOs kontor i Tromsø fra 1935 til 1938, igjen ved hovedkontoret til 1953. SNL


1927

Er det hensikten å bøie seg for loven?
Arbeidernes faglige Landsorganisasjons kongress, Debatt om den faglige taktikk og kampen mot tukthuslovene
Folkets Hus, Oslo, 7. desember 1927


1918

Arbeidernes direkte deltagelse
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, Debatt om forbundets organisasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Les om Elias Volan i Store norske leksikon