VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1927

13 talar er frå dette året


Johan Ludwig Mowinckel
Venstres syn og Venstres opgaver
Valgkamp mai - juni
1927


januar

Oscar Torp
Enhet, ikke enighet
Åpningstale til Samlingskongressen
Oslo, 30. januar 1927


Jacob Friis
Arbeiderklassen og statsmakten
Samlingskongressen, debatt om partiets prinsipprogram
Oslo, 30. januar 1927


Martin Tranmæl
Fra samling til seier
Avslutningstale til Samlingskongressen
Oslo, 31. januar 1927


Edvard Bull
Prinsipper og forhandlinger
Samlingskongressen, debatt om partiets prinsipprogram
Oslo, 31. januar 1927


Alfred Madsen
Krisen og arbeidsløsheten
Samlingskongressen, innledning til debatt om økonomisk politikk
Oslo, 31. januar 1927


Oscar Torp
Felles arbeide for felles sak
Avslutningstale til samlingskongresssen
Oslo, 31. januar 1927


februar

Ola Thommessen
Tidens guder
Unge Frisinnedes møte
Oslo, 16. februar 1927


september

Carl Joachim Hambro
Folkeforbundets maal
Genève, 8. september 1927


desember

Martin Tranmæl
Samling på klasekampens grunn er samling til venstre
Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons kongress, Debatt om stillingen til de politiske partier
Folkets Hus, Oslo, 7. desember 1927


Oscar Torp
Illegal kamp mot streikebryteriet
Arbeidernes faglige Landsorganisasjons kongress, Debatt om den faglige taktikk og kampen mot tukthuslovene
Folkets Hus, Oslo, 7. desember 1927


Elias Volan
Er det hensikten å bøie seg for loven?
Arbeidernes faglige Landsorganisasjons kongress, Debatt om den faglige taktikk og kampen mot tukthuslovene
Folkets Hus, Oslo, 7. desember 1927


Peder Furubotn
Socialdemokratiet er arbeiderklassens forfører
Arbeidernes Faglige Landsorganisasjons kongress
Folkets Hus, Oslo, 7. desember 1927


Personar fødde eller døde i 1927