VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1918

11 talar er frå dette året


januar

Arnold Ræstad
Frisindet politik i dag
Politisk foredrag
Mysen, 27. januar 1918


mars

Martin Tranmæl
Partiets taktik
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania, 29. mars 1918


Christian Holtermann Knudsen
Urokkelig enhet utadtil!
Arbeiderpartiets landsmøte
Kristiania, 29. mars 1918


april

Arnold Ræstad
Den varige dyrtid
Norsk Forening for socialt Arbeide, 8. april 1918


august

Gunnar Knudsen
Venstres program
Foredrag i Skien
25. august 1918


Ole Olsen Lian
Vi kommer ikke utenom staten
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, debatt om forbundets organiasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Elias Volan
Arbeidernes direkte deltagelse
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, Debatt om forbundets organisasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Richard Hansen
Reformister i det praktiske arbeide
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Alfred M. Nielsen
Stol paa Eder selv, ikke paa andre!
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, Debatt om forbudets organisasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Alfred M. Nielsen
Arbeiderklassen maa staa paa egne ben
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte, Debatt om forbundets organisasjonsform
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Alfred M. Nielsen
Reformistisk og revolutionær paa samme tid
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


Personar fødde eller døde i 1918