VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Se, slik er de virksomme ord


Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talen sin historie i Noreg. Etter kvart som databasen blir bygd ut, vil han bli ein stadig nyttigare ressurs for forskarar, lærarar, journalistar og andre med interesse for politisk historie og offentleg kommunikasjon.

Her finn du talar i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språkleg sett tidsrette som det har vore mogleg å skaffe.

Om Virksomme ord

Basen inneheld 2577 talar haldne av 686 personar.

I dag 13. juli

Talar haldne på denne datoen


Arvid Hansen
Tvers gjennem loven
Oslo byrett, 13. juli 1928


Carl Ivar Hagen
Norge er bygget på kristne grunnverdier (utskrift)
Levende Ords Sommerfestival
Bergen, 13. juli 2004


Carl Ivar Hagen
Norge er bygget på kristne grunnverdier (manus)
Levende Ords sommerfestival
Bergen, 13. juli 2004