VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Regjeringen hilser og hylder

av Johan Nygaardsvold, ,
Middagstale til kronprins Olav på hans 40-årsdag
Jubileumstale | Andre verdenskrig, Kongehuset

På regjeringens vegne vil jeg önske Deres Kongelige Höyhet til lykke med dagen i dag.

Riktig nok må den feires utenfor Norge, og uten at Deres Kongelige Höyhet har anledning til å være sammen med Deres familie, og det gjör at mange lykkönskninger ikke kan nå fram til Dem ved personlig overbringelse. Det skår i gleden som dette kan medföre, oppveies i allefall delvis ved at Norges sak, Norges frigjörelse har bedre og bedre utsikter for hver dag som går. Det blåser denne sommer en frisk vestavind som lover god medbör for reisen tilbake til Norge.

Og så en ting til: De årene som har samlet seg omkring Deres Kongelige Höyhets födselsdag er så få, at jeg kan trygt spå, at De har mange og lykkelige födselsdager i vente i et fritt Norge.

Men Regjeringen önsker ikke bare til lykke med dagen. Den vil også benytte anledningen til å takke Deres Kongelige Høyhet for den interesse De alltid har vist for det administrative arbeid, og de saker Regjeringen har drøftet med eller forelagt for Hans Majestet Kongen.

Regjeringen er både takknemlig og glad over Deres Kongelige Höyhets deltagelse i og interesse for sakene. Og jeg kan betro Dem at når De er fraværende på reiser eller lignende, har vi bestandig fölt det som en mangel, når Deres stol ved siden av Hans Majestet stod tom. Når De så igjen inntok Deres plass, var det alltid glede og tilfretshet blandt Regjeringens medlemmer. Da var alt som det skulle være igjen.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for det arbeid for Norges sak som Deres Kongelige Höyhet har utfört både her i England og i Amerika.

I fredens og medgangens dager kan et lite land ha mange måter å hevde seg på og gjöre landets navn kjent, internasjonalt sett.

Det kan skje på kulturens og næringslivets område, og det kan skje ved at ledende personligheter gjör sin innsats både når det gjelder nasjonale og internasjonale spörsmål.

I dag er Norge og det norske folk prisgitt det tyske folks voldsherredömme og landsforræderes angiveri. Det norske folk kjemper nær sagt på alle områder en hard og bitter holdningskamp. Det kan imidlertid ikke selv direkte henvende seg til de land og folk som kjemper sammen med oss for folkefriheten. Det må deres ombudsmenn utenfor Norge gjöre.

Og her er det at Deres Kongelige Höyhet har utfört et storartet arbeid.

Med Deres Kongelige Höyhets inngående kjennskap til britisk mentalitet og til framstående britiske personligheter, falt det selvsagt lett for Dem å virke for Norge her i Storbritannia. Men De har ikke bare virket her.

Også i Amerika har Deres Kongelige Höyhet gjort vårt land store tjenester, - tjenester som ikke helt ut kan klarlegges eller komme til det norske folks kjennskap, för seieren er vunnet og målet nådd.

Jeg er imidlertid sikker på at når disse onde års historie en gang i framtiden ligger fullt utredet og belyst, så vil Deres Kongelige Höyhet ved siden av Hans Majestet være sikret en ærefull plass i vårt lands historie.

Regjeringen hilser og hylder Deres Kongelige Höyhet på Deres 40 års dag, og vi önsker at De så snart som mulig kan få den lykke å samles med hele den kongelige familie i et fritt og selvstendig Norge.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen