VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Kirke

12 talar med dette nøkkelordet


2017

Erna Solberg
Kontinuitet og brudd
Tale under kirkemøtet
Trondheim, 29. januar 2017


2016

Linda Hofstad Helleland
Et historisk kirkemøte
Tale under åpningen av Kirkemøtet
Trondheim, 6. april 2016


2014

Helga Haugland Byfuglien
Hvordan lever vi sammen med den uenigheten som eksisterer?
Bispemøtets preses tale til åpningen av Kirkemøtet
Kristiansand, 3. april 2014


Svein Arne Lindø
Menneskeverd og alle menneskers likeverd
Lederens tale til Kirkemøtet
Kristiansand, 3. april 2014


Thorhild Widwey
Utsyn og vidsyn
Åpningstale ved Kirkemøtet
Kristiansand, 3. april 2014


2008

Roar Flåthen
Felles klode - felles ansvar (appell)
1. mai
Vålerenga Kirke, Oslo, 1. mai 2008


1987

Andreas Aarflot
Skal kirken tale eller tie
Kirkeakademiet
Bergen, februar 1987


1975

Per Lønning
Abortloven krenker Skaperens livslover
Avskjedstale som biskop
1. juni 1975


1940

Eivind Berggrav
Frimodighet
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


Johan Støren
Troskap
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


Ole Hallesby
Under Guds veldige hånd
Tale ved etableringen av Kristent Samråd, som skulle bli det samlende organ for kirkekampen fram til april 1942.
Calmeyergatens misjonshus, 28. oktober 1940


1883

A. H. Hval
Kristendommen og de moderne Frihedsbestræbelser
Møte i Grundlovsforeningen
Throndhjem, 1883