VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Felles klode - felles ansvar (appell)

av Roar Flåthen, ,

Takk for invitasjonen til å få komme hit i dag. Dette er en fin start på årets 1. mai-feiring. Jeg er glad for å være i denne kirken - som i tillegg til å være en kirke - er et samlingspunkt for en hel bydel. Historien har vært dramatisk. Men da kirken brant, ble den bygd opp igjen etter få år. Det er godt å se at selv ikke en tragisk brann kan ødelegge et slikt symbol. Nå har dere en flott kirke og en flott samlingsplass her på Vålerenga. Det er mange likhetstrekk mellom kirkerommet og Youngstorget.

Begge steder har en historisk rolle. Begge steder har gitt mennesker tro på framtida. Begge steder representerer håp.

Kristendommen og arbeiderbevegelsen har felles verdier: Solidaritet og nestekjærlighet. Arbeiderbevegelsen har også et eget forbund - Kristne Arbeidere - som bygger på disse verdiene.

"Felles klode - felles ansvar", er tema for dagen. Utfordringene er felles, ansvaret er felles, løsningene må vi finne sammen. Det forener oss. Noen utviklingstrekk i samfunnet bryter med vårt felles verdigrunnlag:

Miljøødeleggelser. Diskriminering. Grådighet.

Hvor mye har vi lært? Da Josef og Maria kom til Betlehem ble Maria tilbudt en stall for å føde Jesus-barnet. Når utenlandske arbeidere kommer til Norge blir noen av dem tilbudt en forfallen rønne. Både vi som arbeidstakerorganisasjon og dere som kirke må være talspersoner for disse menneskene.

Noen politikere mener at analfabeter og ressurssvake grupper ikke skal slippe inn i Norge. I kirken har det også vært en diskusjon om hvilken plass homofile skal ha.

FN har utpekt Norge til ett av verdens beste land å bo i. Ja, vi har det bra, men det gjelder ikke alle. Til vanlig er det millionærene - for å ikke si milliardærene - som får størst oppmerksomhet. "Nær halvering", "blodrød mandag" og "massakre på børsen", er bare noen av overskriftene som har preget aviser og nettsider i år. Landets rikeste har tapt millioner av kroner. På papiret. Men de tar igjen: Nesten daglig hører vi om den ene utbetalingen etter den andre til dem som har mest fra før. La meg si det slik: De lever mer enn godt i Norge. De har ingen ting å klage over!

Dessverre blir det få overskrifter i avisene av at det finnes fattige i Norge som bare har 46 kroner dagen til mat. Fattigdom i rike Norge er en skam.

"Felles klode - felles ansvar".

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim uttalte under Kirkemøtet at i Norge kan ikke miljøkampen lykkes uten full mobilisering fra Kirken og arbeiderbevegelsen. Det er jeg enig i. Jeg ønsker at alle som representerer kirken - eller arbeiderbevegelsen for den saks skyld - viser et like sterkt engasjement som det dere har tradisjon for her i Vålerenga kirke:

La oss stå sammen mot klimautfordringene. La oss stå sammen mot fattigdom. La oss stå sammen mot intoleranse.

La oss føre dialog på hverandres arenaer, slik jeg er invitert til å gjøre her i dag. La oss være brobyggere mellom mennesker!

Arbeiderbevegelsens krav kan variere fra land til land og kontinent til kontinent, men våre behov og drømmer er de samme: Fred, frihet, rettferdighet. Mange mennesker verden over lever i sult, i frykt og i ufred. Norge som nasjon - vi i fagbevegelse, kirken og hver enkelt av oss - har en moralsk forpliktelse til å engasjere oss i det som skjer rundt oss. La oss stå sammen i kampen for miljøet, for mer rettferdighet og for inkludering.

La solidaritet og nestekjærlighet prege resten av dagen.

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen