VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Nikolaus Gjelsvik

f. 11.4.1866, d. 14.11.1938 | Noregs Ungdomslag, Noregs mållag, Det norske Samlaget

Nikolaus Gjelsvik var ein norsk jurist og målreisingsmann. Han gjorde eit stort arbeid for nynorsk som lovspråk ved å gi ny språkdrakt til ei rekkje lover og gi ut lærebøker i rettslære på nynorsk. Han var òg formann i fleire av dei viktigaste norskdomsorganisasjonane på starten av 1900-tallet og var ein sentral person i målrørsla. SNL


1914

Den frilynde ungdomsrørsla
Årsmøtefesten for Norigs mållag og Norigs ungdomslag
Oslo, 5. juli 1914


1905

Fred og forsvar
Årsmøte i Norigs Ungdomslag
3. juli 1905


Les om Nikolaus Gjelsvik i Store norske leksikon