VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Johan Sverdrup

f. 30.7.1816, d. 17.2.1892 | Reformforeningen, Venstre

Johan Sverdrup var en norsk politiker fra 1850-årene og fram til 1889, og statsminister i Norge i perioden 1884–1889. Han er kjent som en av grunnleggerne av partiet Venstre i 1884 og som pådriver for et parlamentarisk styresett i Norge. SNL


1891

Fremskridtet er sikkret
Utkast til tale
Kristiania, 1891


1885

Maalspørgsmaalet
Stortinget, 30. april 1885


1882

Selvstyrelse paa Forfatningens Grund
Lillestrøm, 4. juli 1882


1880

Kongens Veto
Stortinget, 7. juni 1880


Statsraadsagen
Stortinget, 17. mars 1880


1878

Børnenes eget Sprog
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


1873

Jeg har tjent det bedste i det norske Folk
Folkemøte
Lillestrøm, 10. juli 1873


Motiveret Dagsorden
Stortinget, 17. februar 1873


1872

At leve og virke for det seirende i Folkets Liv
Svartale ved æresfest
Kongsvinger, 28. oktober 1872


Formandskabsloven og det kommunale Selvstyre
Følkemøte
Lillehammer, 22. oktober 1872


Mistillid
Debatt om uttalelse av mistillit til Kongens råd
Stortinget, 14. mai 1872


Statsraadsagen (3)
Debatt i Stortinget
Stortinget, 8. mars 1872


1871

Forslaget til ny Foreningsakt
Stortinget, 17. april 1871


1869

Aarlige Storthing (2)
Debatt om årlige Storting
Stortinget, 12. mars 1869


1866

Aarlige Storthing (1)
Stortinget, 18. januar 1866


1863

Retspligten lagt i Folkets Haand
Debatt om juryordningen
Stortinget, 25. april 1863


1860

Statsraadssagen (2)
Stortinget, 14. mai 1860


Den politiske Ministeransvarlighed (2)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


Den politiske Ministeransvarlighed (1)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


1857

Den eneste Rettergangsform, der kan forsones med et frit Folks Forfatning
Debatt om juryordningen
Stortinget, 20. august 1857


1851

Kongens Veto i Grundlovssager
Stortinget, 19. mai 1851


Statsraadernes Adgang til Thinget
"Statsrådsaken" (1)
Stortinget, 6. mai 1851


Et sandt nationalt Foretagende
Debatt om bygging av den første norske jernbane
Stortinget, februar 1851


Les om Johan Sverdrup i Store norske leksikon