VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1882

13 talar er frå dette året


Bjørnstjerne Bjørnson
Det norske Folks Husbondsret
1882


Erik Vullum
Velkommen i Samfundet!
Årsmøtefest i Kristiania Arbeidersamfund
1882


Lars Raknerud
Sanktionsretten i Grundlovssager og den politiske Situation
Kristiania, 1882


januar

Ferdinand Roll
Fremskridt under Magtfordelingssystemet
Folkemøte
Kristiansund, 11. januar 1882


februar

Andreas Olsen Hølaas
Lad alle meninger mødes her i frihed!
Fest i Kristiania Arbeidersamfund
Kristiania, 19. februar 1882


mai

Bjørnstjerne Bjørnson
Leve kongen, Unionen - og Fædrelandet!
Eidsvoll, 17. mai 1882


juni

Oscar II
Jeg vil værge om Grundloven
Tale ved Stortingets oppløsning
21. juni 1882


juli

Bjørnstjerne Bjørnson
Selvstændighedens Æresfølelse
Stiklestad, 4. juli 1882


Johan Sverdrup
Selvstyrelse paa Forfatningens Grund
Lillestrøm, 4. juli 1882


Ludvig Mariboe Benjamin Aubert
Brændpunktet i Øieblikkets politiske Stilling
Det politiske Møde
Hamar, 31. juli 1882


september

Henry Heyerdahl
Om Myrmandsuvæsenet og den nuværende Situation idetheletaget
Folkvang, Kristiania, 16. september 1882


oktober

Johannes Steen
"Norge selvstændigt og frit"
Nærstrand, oktober 1882


november

Gisle Johnson
Øvrighed og Undersaatter
Kristiania Stiftsmøde, 1. november 1882


Personar fødde eller døde i 1882