VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ole Christian Kvarme

f. 11.11.1948 | Den norske kirke

Ole Christian Kvarme er en norsk teolog og biskop. Han ble utdannet cand.theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet i 1974 og studerte rabbinsk jødedom i Gøttingen og Jerusalem. Han var misjonsprest for Den norske Israelsmisjon i Haifa i årene 1976–1981, bestyrer for Caspari Center for bibelske og jødiske studier i Jerusalem 1982–86, generalsekretær for Det Norske Bibelselskap 1986–96, domprost i Oslo 1996–98. Han var biskop i Borg bispedømme fra 1998 og i Oslo bispedømme fra 2005-2017. SNL


2015

Israel, folkene og Bibelens løfter
Foredrag ved Bispemøtets åpning
Oslo, 26. oktober 2015


2006

Frihet forplikter
Ved Falsens grav
Oslo, 17. mai 2006


Les om Ole Christian Kvarme i Store norske leksikon