VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Frihet forplikter

av Ole Christian Kvarme, ,
Ved Falsens grav
17. mai-tale

Kjære alle sammen!

Han talte om frihetens hellige ild i hver nordmanns bryst på Eidsvoll i 1814. Christian Magnus Falsen ville et fritt og selvstendig Norge. For sin innsats på Eidsvoll fikk sorenskriveren på 32 år fra Akershus betegnelsen «Grunnlovens Far». «Intet var oss dyrebarere enn Norges Ære,» sa den unge sorenskriveren, «intet helligere end at redde vort Fædreneland fra uberegnelige ulykker.» 192 år senere feirer vi nok en gang vår grunnlovsdag og Norges frihet. Fortsatt brenner frihetens ild. Vi tar flagget i vår hånd og går i tog, vi synger og roper «Hurra!» Men en lang vei ligger bak oss fra 1814 og frem til i dag, og vi har gjort noen erfaringer om at friheten koster og er dyrebar. Under andre verdenskrig lærte vi noe om okkupasjon og frihet fra ytre fiender. Men friheten er også dyrebar for folkegrupper og fellesskap i vårt eget land. Det tok noen tiår før jøder fikk bosette seg i Norge og katolikker fikk sine kirker. Først i nyere tid er det gitt rom for den samiske kultur i vårt samfunn.

Om formiddagen for fjorten dager siden hadde ruinparken ved bispegården besøk av et lite 17.mai-tog. Det var øvelse på flaggborgen for Gamlebyen skole. Det var alvor og forventning blant barna, og det var kaldt, for vårens varme var ennå ikke kommet. Men barna holdt sine flagg høyt og stolt, og foran i toget bar de også FN-flagget. Gamlebyen skole har elever fra 25 land, og det snakkes over 35 språk blant barna. Dette er vår bydel i Oslo i dag, dette er også det norske samfunn idet vi feirer vår grunnlov og frihet i 2006. Den enkeltes frihet og velferd er knyttet til fellesskapets frihet og den felles velferd i vårt samfunn. Friheten for den enkelte og det større fellesskap er alltid sårbar i den verden som omgir oss. I dag kjemper mange med å finne noen å dele friheten med, fordi ensomheten er blitt så stor, ikke minst i vår by. Christian Magnus Falsen talte om frihet og bidro til at vårt land fikk sin grunnlov. I dag tenker jeg også på en annen mann som talte om frihet og en større lov. Jakob, Jesu bror, talte om frihetens fullkomne lov, og han skrev i et brev til de første kristne menigheter: «Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett.» Denne arv ligger også dypt i vårt folks historie og hører med når vi feirer vår grunnlov og frihet. Det er en frihet som alltid må vinnes på nytt og på nytt. I dag lar vi frihetens ild brenne, og vi roper «Hurra for Norge». Vi gleder oss over vårt vakre land, vi løfter frem det norske og gir rom for det større fellesskap. Frihet gir liv. Frihet gir glede. Frihet forplikter. Her hedrer vi minnet etter Christian Magnus Falsen i takknemlighet for vår grunnlov og vår frihet.

Gratulerer med dagen!

Kjelde: www.kirken.no/oslo
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen