VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Peter Motzfeldt

f. 3.8.1777, d. 1.4.1854

Peter Motzfeldt var artillerisjef i Bergen med kapteins grad. Han ble først valgt til Riksforsamlingen som representant for Bergen by, men sa fra seg valget (og lot Rein slippe til) da han senere også ble valgt som militær representant. På Eidsvoll gjorde han seg gjeldende som en av lederne for selvstendighetspartiet. Han deltok ofte i debattene, og skal på alle hold ha blitt verdsatt som en saklig og forstandig taler. Som medlem av forhandlingskomiteen gjorde han høsten 1814, sammen med sin nære venn Wilhelm Christie, en viktig innsats for å bevare 17. mai-grunnloven mest mulig intakt. Etter at foreningen med Sverige var kommet i stand, gikk Motzfeldt inn i regjeringen, først med ansvar for Armédepartementet, senere for det nye Revisjonsdepartementet. Som statsråd var han stadig på vakt mot svensk innblanding i norske saker. Forholdet til Kongen ble etter hvert nokså konfliktfylt, og i 1837 søkte han avskjed fra regjeringen.


Peter Motzfeldt var en norsk offiser og politiker. SNL


1824

Om Betydningen af de fremmede Magters Trudsler
Christiania, 20. juli 1824


1822

Menneske, Nordmand, Ven - tilfulde
Minnetale for Jonas Rein, framført i selskapsklubben Quodlibet
Bergen, 18. februar 1822


1814

Ikke uden Storthingets Samtykke
Debatt om unionsvilkårene: Grunnlovens § 25, om kontroll over de væpnede styrker
Det overordentlige storting, Christiania, 25. oktober 1814


Vi frygte ingen Fiende, ingen Opofrelse
Debatt om finanskomiteens innstilling
Eidsvoll, 3. mai 1814


Les om Peter Motzfeldt i Store norske leksikon