VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Jeg velger meg Grunnloven

av Olemic Thommessen,
Jubileumsfeiringen på Eidsvoll
17. mai-tale, Jubileumstale | Grunnloven, 1814, 17. mai, Grunnlovsjubileet

Deres Majesteter,

Deres Kongelige Høyheter, 
kjære nordiske parlamentspresidenter, 
kjære alle sammen i hele Norge.

«Jeg velger meg april», sa Bjørnson.

Jeg velger meg mai.

Jeg velger meg Eidsvoll, med bjerkeløv, norske flagg og hvitveis.

Jeg velger meg Grunnloven.

 
I dag feirer vi 200-årsjubileet for Grunnloven, dagen for det moderne Norges fødsel.

Grunnloven var frigjørende, samlende og retningsgivende.

Med den ga eidsvollsmennene oss de avgjørende forutsetningene for utviklingen av demokratiet. 
De ga oss muligheten til å gjøre våre egne valg.

Med den valgte vi folkestyret.  
Vi sa farvel til eneveldet, og velkommen til det europeiske frihetsidealet.

Frihetens verdi ligger i den muligheten vi har til å velge.

Frihetens pris er å ta det ansvaret det er å velge.

Frihetens utfordring er å våge å velge.

Frihetens pinebenk, ja det er å ta de vanskelige valgene.

Friheten er ikke noe vi fikk. 
Den er noe vi kjempet oss til.

Grunnloven ble til på tvers av stormaktenes ønsker. 
Og den friheten vi fikk til å velge gjaldt svært få mennesker i 1814.

Det skulle gå over hundre år med sterke interessekamper før alle kunne delta i politiske valg.

Gjennom 200 år har vi valgt å bygge et samfunn som gir demokratiske rettigheter og sosial trygghet for alle.

Hva velger vi i fremtiden?

Hvordan bygger vi det norske demokratiet videre i en verden i sterk endring?

Hvordan viderefører vi et samfunn der tilliten mellom oss er stor, der mangfoldet verdsettes og der alles deltagelse er ønsket?

Vi må gjøre det gjennom valg - gjennom aktiv deltagelse. I politiske valg og i familien, i vennekretsen og på skolen, på jobben eller som aktive pensjonister.

Vi må gjøre det gjennom å delta - ikke redusere oss selv til passive tilskuere.

Fremtidens Norge må være et samfunn som vokser på mangfold. 
Et sted hvor kultur skapes fordi kulturer møtes. Norge skal være et lyttende samfunn i vekst!

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, kjære nordiske venner.

Med dere til stede blir denne feiringen en familiefest. Vår nordiske familie lever i et lykkelig hjørne av verden, som i år kan feire 200 år med fred mellom våre nasjoner.

I dag lever vi som fem likestilte land, i et naboskap preget av samarbeid og brorskapsfølelse.

Kjerneverdier som deltagelse, frihet, åpenhet og toleranse binder oss sammen.  
Språklig fellesskap og sterke kulturelle bånd gir oss et unikt utgangspunkt for sammen å møte utfordringene i et internasjonalt samfunn.

I 1814 kjempet vi i Norge for friheten til å velge.  
Valgene vi har tatt siden den gang, har skapt det samfunnet vi er så glad i og stolte av i dag.

Som folk må vi fortsette å ta betydningsfulle valg.

Valg for fremtidens Norge.

Jeg velger meg mai. 
Jeg velger meg det fantastiske fellesskapet som Norge er.

Jeg velger meg Grunnloven. 
Hva velger du?

Gratulerer med dagen alle sammen i hele Norge.

Kjelde: www.stortinget.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen