VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1943

18 talar er frå dette året


Francis Bull
Til en flokk Tysklandsfarere
Grini, 1943


Knut Hamsun
England må i kne!
Den internasjonale pressekonferanse i Wien , 1943


januar

Haakon 7
A Greeting to the American People
Nyttårsdag
Mutual Broadcasting Company, London, 1. januar 1943


Haakon 7
Broderfølelsen der hjemme
Ved åpningen av Sjømannskirken
Glasgow, 16. januar 1943


februar

Vidkun Quisling
Bolsjevikenes mål
Årsdagen for den nasjonale regjerings utnevnelse
Klingenberg kino, Oslo, 2. februar 1943


Arne Ording
Tysklands stilling etter katastrofen ved Stalingrad
London radio, 9. februar 1943


Vidkun Quisling
Til forsvar mot den røde fare
Innføringen av alminnelig arbeidsplikt
Klingenberg Kino, Oslo, 22. februar 1943


Toralv Øksnevad
Mobilisering av arbeidslivet - mot bolsjevismen
London Radio, 24. februar 1943


mars

Arne Ording
Den "store allianse"
London radio, 16. mars 1943


mai

Arne Ording
Tysklands eneste sjanse
London radio, 4. mai 1943


Vidkun Quisling
En ny tid lyser over alle jordens topper
10 års-dagen for NS stiftelse
17. mai 1943


Arne Ording
Oppløsningen av Komintern
London radio, 25. mai 1943


juli

Helge Krog
Olav Scheflo
Stockholm, juli 1943


Johan Nygaardsvold
Regjeringen hilser og hylder
Middagstale til kronprins Olav på hans 40-årsdag
Dorchester Hotel, London, 2. juli 1943


september

Arne Ording
Italias kapitulasjon
Londons radio, 15. september 1943


desember

Haakon 7
Gud bevare Fedrelandet
Julehilsen
24. desember 1943


Arne Ording
1943 - året som brakte omslaget
Londons radio, 28. desember 1943


Francis Bull
Efter Ragnarok
Grini, 31. desember 1943


Personar fødde eller døde i 1943