VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Kampen mot terrorismen har begynt å høste frukter

av Kjell Magne Bondevik, ,
Debatt om redegjørelsen om situasjonen etter terrorangrepene mot USA
Stortingstale | Terrorisme, 11. september

Kampen mot terrorismen har begynt å høste frukter.  Diplomatisk arbeid har skapt en politisk allianse med tilslutning fra de fleste av verdens land.  Det er iverksatt et omfattende politisamarbeid for å spore opp terrorceller og tiltak for å stenge terroristenes finansieringskilder.

Afghanistan kunne ikke forbli et beskyttet sted for terrorister som planla massedrap av sivile rundt i verden. Den militære strategien har nå begynt å gi resultater. Den styrket ikke Taliban, som noen hevdet, den har ført Taliban-styrkene på flukt fra store deler av landet. Mange skifter side. Dette har åpnet nye muligheter.

Før det første: Uten Talibans jerngrep er det nå åpnet nye forsyningsruter fra nord for nødhjelp, mat, medisiner og mye annet befolkningen trenger. Den militære framgangsmåten åpner for en kraftig styrking av den humanitære innsatsen. Verdenssamfunnet må nå støtte opp og raskt starte gjenoppbyggingen av landet.

For det andre - framgangen og Talibans oppgivelse av hovedstaden Kabul gjør at FN nå kan sette full kraft i arbeidet for å etablere et nytt styre med deltakelse av alle etniske folkegrupper i landet. Og det haster aller mest å få på plass styrker som kan hindre anarki, hevn og unødvendig voldsbruk som det dessverre er sterke tradisjoner for i dette området.

For det tredje må det glede alle å se hvordan afghanere - etter Talibans flukt - på ny kan leve med større frihet. Et av verdens mest kvinnediskriminerende regimer er på defensiven, jentene kan på ny få gå på skolen og kvinnene kan på ny få frihet til å gå ut og gå på jobb.

Men vi må ikke glemme at Taliban fortsatt har kontroll over viktige deler av Afghanistan. Og selv om mange av terroristenes treningsleire er ødelagt, er Osama bin Laden og den øverste ledelsen i "al-Quaida" ennå ikke anholdt.  De militære aksjonene mot terroristene og deres støttespillere må derfor fortsette.

Men kampen mot internasjonal terrorisme føres ikke bare på slagmarken, og heller ikke først og fremst der.  Den involverer et bredt spekter av virkemidler - det være seg også ulike politiske, diplomatiske, rettslige eller økonomiske initiativ og tiltak.  Et viktig arbeid foregår innenfor internasjonale organisasjoner.

Kampen mot internasjonal terrorisme vil ikke være over med Talibans fall.  Den vil ta flere år og kreve store ressurser.

Det er en kamp vi ikke har råd til å tape.  Den gjelder vår framtid.  For å vinne må vi stå sammen - både nasjonalt og internasjonalt.  Uten samhold og felles anstrengelser vil vi ikke lykkes.

Kjelde: http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/bondevikII/smk/taler/001001-090239/dok-bn.html
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen