VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

November

113 talar er haldne i november


2021

Jonas Gahr Støre
Now is the time to step up
Norges hovedinnlegg på FNs klimatoppmøte, COP26
Glasgow, Skottland, 2. november 2021


2020

Astrid Willa Eide Hoem
Her er ingen drømmer for store
Digital markering av 70-årsdag for Utøya som AUFs hjem
21. november 2020


2017

Erna Solberg
Ingen skal mobbes til taushet
Åpningstale på årskonferansen til Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sentralen, Oslo, 28. november 2017


Erna Solberg
Vi skal fortelle våre barn
75-årsmarkeringen for deportasjonen av norske jøder
Universitetets Aula, Oslo, 26. november 2017


Erna Solberg
Mangfold er en berikelse
Markeringen av krystallnatten
Oslo, 9. november 2017


2016

Erna Solberg
Vi må ta til motmæle når jødehat kommer til uttrykk
Appell ved markering av krystallnatten
Oslo, 9. november 2016


Erna Solberg
Da Norge ble en oljenasjon
Feiringen av Olje-Norge 50 år
Oslo rådhus, 3. november 2016


2015

Erna Solberg
En dyster kveld for Europa
Appell på minnemarkering for terroren i Paris
Ved Oslo rådhus, 17. november 2015


Thorhild Widwey
"Mellom kunstens fridom og dei politiske krava til kunsten"
Åpningstale under Kulturrådets årskonferanse
Harstad, 4. november 2015


Ine Eriksen Søreide
I dyp takknemlighet og ærbødighet
Tale ved Forsvarets minnedag
Akershus slottskirke, 1. november 2015


2014

Olemic Thommessen
Barnets ukrenkelige menneskeverd
Barnekonvensjonens 25-årsjubileum
Lagtingssalen, Oslo, 20. november 2014


Erna Solberg
Felles kamp mot felles trussel
Redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan
Stortinget, 5. november 2014


Audun Lysbakken
Ingen norske soldater til Irak!
Kommentarrunde etter statsministerens redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan
Stortinget, 5. november 2014


Olemic Thommessen
Frihet til medbestemmelse og realisering av individenes muligheter
Markering av 4. november-grunnloven
Stortinget, 4. november 2014


2012

Sigbjørn Johnsen
Holde orden i eget hus
Finansdebatten
Stortinget, 27. november 2012


Dag Terje Andersen
En usedvanlig grad av mot, offervilje og medmenneskelighet
Tildeling av medaljer for edel dåd for deres redningsinnsats 22. juli 2011
Oslo Rådhus, 26. november 2012


Hadia Tajik
Menneskets verdi må vi markere hver eneste dag
Markering av 70-årsdagen for deportasjonen av norske jøder
Akershuskaia, Oslo, 26. november 2012


Dag Terje Andersen
Den norske kongearven ble ført videre denne dagen
Tale ved avdukingen av Anne Vistvens maleri av Kong Haralds edsavleggelse i Stortinget i 1991
Stortinget, 20. november 2012


Raymond Johansen
Sammen skal vi ta Norge videre!
LO Stats kartellkonferanse
Gol, 14. november 2012


Grete Faremo
Bedre rustet til store hendelser i fremtiden
Politiets fellesforbunds landsmøte
Molde, 8. november 2012


2011

Torgeir Micaelsen
Stramt på norsk
Innlegg i finansdebatten
Stortinget, 24. november 2011


Raymond Johansen
Hva nå, lille land?
LO Stats kartellkonferanse
Gol, 22. november 2011


Heming Olaussen
Det nye maratonløpet
Nei til EUs landsmøte
Molde, 11. november 2011


Harald Berntsen
Fagopposisjonen av 1911 og dens aktualitet i dag.
LO i Trondheims jubileumsseminar
Trondheim, 10. november 2011


Knut Arild Hareide
Kva vi skal kjennast ved
Landsstyremøte i KrF
Økern, 4. november 2011


2009

Dagfinn Høybråten
Veien videre for KrF
KrFs Landsstyremøte
Oslo, 7. november 2009


Kristin Halvorsen
Styrk kunnskapsfeltet
Utdanningsforbundets landsmøte
Lillehammer, 3. november 2009


2006

Helen Oddveig Bjørnøy
Deep emission cuts urgent
COP-12
Nairobi, Kenya, 15. november 2006


Jonas Gahr Støre
Europaforum
Møte i nasjonalt Europaforum
Oslo, 14. november 2006


Jonas Gahr Støre
En aktiv Europapolitikk
Nei til EUs Landsmøte
Sørmarka, 13. november 2006


Sverre Diesen
Forsvaret - et maktpolitisk instrument
Foredrag i Oslo Militære Samfund
Oslo, 13. november 2006


Øystein Djupedal
Alle kan nå sine mål!
Utdanningsforbundets landsmøte
Loen, 10. november 2006


Øystein Djupedal
Språk åpner dører
Innlegg ved åpning av Fremmedspråksenteret
Høgskolen i Østfold, Halden, 9. november 2006


2005

Harald 5
Hundre år
H.M. Kongens hilsen ved slottsballet i anledning 100-årsjublieet
Slottet, 27. november 2005


Jonas Gahr Støre
Et hav av muligheter
Folkemøte
Universitetet i Tromsø, 10. november 2005


Harald 5
Vårt særlig gode vennskap og de rike forbindelser
Tale ved lunsj på Fredensborg slott
Fredensborg, Danmark, 7. november 2005


2004

Jan Petersen
Utviklingen i Irak og veien videre
Utenriksministerens redegjørelse
Stortinget, 23. november 2004


Kjell Magne Bondevik
"Politikk er å ville"
Tale til Nordisk Råd
Riksdagen, Stockholm, 1. november 2004


2002

Jens Stoltenberg
Å skape og å dele
DNAs landsmøte
Oslo, 9. november 2002


Thorbjørn Jagland
Det finnes ikke noe nasjonalt sosialdemokrati
Åpning av Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 8. november 2002


2001

Gunnar Stålsett
Dåpsopplæring
IKO-seminar
Oslo, 29. november 2001


Eva Joly
Etikk som konkurransefortrinn i internasjonal handel
Polyteknisk forening, Oslo, 26. november 2001


Kjell Magne Bondevik
Kampen mot terrorismen har begynt å høste frukter
Debatt om redegjørelsen om situasjonen etter terrorangrepene mot USA
Stortinget, 15. november 2001


Kjell Magne Bondevik
Etter terrorangrepene mot USA
Redegjørelse
Stortinget, 8. november 2001


2000

Thorbjørn Jagland
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, Oslo, 14. november 2000


Thorbjørn Jagland
Koalisjoner for forandring
Arbeiderpartiets landsmøte - Innledning om nytt prinsipp- og arbeidsprogram
Folkets Hus, Oslo, 9. november 2000


Kåre Willoch
Ytringsmot og ytringsplikt i byråkratiet
Foredrag på Kulturdepartementets etatlederkonferanse
7. november 2000


1998

Pål Steigan
Intelligente transportsystemer
Konferanseinnlegg
26. november 1998


Thorbjørn Jagland
Avslutningstale
Landsmøte, Ap 1998
Oslo, 22. november 1998


Thorbjørn Jagland
Om den politiske situasjon
Landsmøte Ap
Oslo, 20. november 1998


Thorbjørn Jagland
Et Sterkt og Samlet Parti
Landsmøte, AP
Oslo, 20. november 1998


Thorbjørn Jagland
Langsiktighet og ansvarlighet
Innledningsforedrag på Aps landsmøte
Oslo, 20. november 1998


1997

Ingar Knudtsen
Den spanske borgerkrigen og to som var der
Avduking av minneplakett i Folkets Hus
Kristiansund, 8. november 1997


1996

Inge Lønning
Ondskapen og dumheten
Tale ved mottagelsen av Lisl og Leo Eitingers pris for gjensidig religiøs forståelse
Nobelinstituttet, Oslo, 17. november 1996


Thorbjørn Jagland
En renessanse for politikken
Åpning av Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 7. november 1996


Thorbjørn Jagland
Det Norske Hus
Arbeiderpartiets 56. landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 7. november 1996


1994

Anne Enger Lahnstein
Stem nei!
Sluttappell i partilederdebatt om EU
NRK TV, 25. november 1994


Erik Solheim
Stem nei!
Sluttappell i partilederdebatt om EU
NRK TV, 25. november 1994


1991

Gudmund Hernes
Fra godkjenning til forskning
Lærebokseminar
Leangkollen, 9. november 1991


1988

Johs B. Thue
Distrikts-Norge og EF
Europabevegelsens konferanse om "Norge, EF, Europa og distriktene".
Oslo, 7. november 1988


Oddrun Pettersen
Distriktspolitikk - Norge og EF
Europabevegelsens konferanse om "Norge, EF, Europa og distriktene".
Oslo, 7. november 1988


1981

Andreas Aarflot
Kirkens holdning til forsvar og fredsarbeid
Oslo militære samfund , 23. november 1981


1979

Odvar Nordli
Moderasjon og samordning i inntektspolitikken
Faglig-politisk konferanse
Fredrikstad, 22. november 1979


Einar Førde
Likskapstanken i norsk skolepolitikk
Foredrag i Buskerud Lektorlag
Kongsberg, 17. november 1979


1978

Odvar Nordli
Bred oppslutning om regjeringens politikk
Innlegg i finansdebatten
Stortinget, 14. november 1978


1974

Trygve Bratteli
Et lite lands utenrikspolitikk
Innlegg i Stortinget
Oslo, 19. november 1974


1973

Reidar T. Larsen
I kamp for sosialistisk enhet
NKPs 14. landsmøte
Oslo, 2. november 1973


1970

Trygve Bratteli
En ny sosialpolitikk
Åpningstale til konferansen "En ny sosialpolitikk", Oslo, 12. november 1970


1967

Gunnar Garbo
Stortinget bør tale
Stortinget, 16. november 1967


1960

Johan B. Hygen
Atomvåpnene og vi som ennå lever
Klingenberg-møtet
Oslo, 27. november 1960


Christian A. R. Christensen
Sovjet - FN - NATO - Norge
Foredrag i Oslo Handelsstands Forening
3. november 1960


Halvard Lange
De politiske aspekter
Tale ved NATO`s parlamentariker-konferanse
Paris, november 1960


1942

Johan Ludwig Mowinckel
The fight of the Norwegian Church
Tale ved The World Council of Churches
New York, 4. november 1942


Helge Krog
Norsk egenart
Tale på propagandamøte for Norge
Koncerthuset, Stockholm, november 1942


1941

Frederik Prytz
Omkring 9. april
Trøndelagsstevnet
16. november 1941


Gulbrand Lunde
Svenske løgnmeldinger
Utdrag av en tale til Hirden
Trondheims torg, 16. november 1941


1939

Jacob Stenersen Worm-Müller
Bjørnstjerne Bjønson og havet
5. november 1939


1936

AOF
Efter valget
Foredragsdisposisjon
november 1936


1933

Carl Joachim Hambro
Krise
Koncerthuset i Stockholm, 23. november 1933


Karl Frimann Dahl
En forhaanelse av arbeidernes dag
Votum i "hakekorssaken"
Høyesterett, 4. november 1933


1928

Joakim Lehmkuhl
Hvad vi vil
Fedrelandslagets rådsmøte
Oslo, 9. november 1928


1922

Oscar Torp
Sosialdemokrati og parlamentarisk opportunisme
(oversatt fra tysk; på møtet oversatt fra norsk av Haakon Meyer) Den kommunistiske internasjonalens 4. kongress
Moskva, 11. november 1922


1920

Anders Buen
Det skjønneste monument
Stortingspresidentens ord ved avdukingen av minnetavle for sjøfolk som omkom under krigen
Stortinget, 16. november 1920


1916

Carl Jeppesen
Kjendsgjerninger om Kristiania Kommunepolitik
Folkets Hus, Kristiania, 12. november 1916


1905

Haakon 7
Leve Norge!
Kongens ankomst til Norge
Kristiania, 25. november 1905


Christian Michelsen
Leve Norges konge og dronning!
Kristiania, 25. november 1905


Carl Christian Berner
Tale til Christian 9.
Kongevalget
København, 20. november 1905


Christian 9
Hilsen til det norske folk
København, 18. november 1905


Haakon 7
Alt for Norge
Pris Carl tar imot valget som norsk konge
København, 18. november 1905


Gunnar Heiberg
Stem nei!
Folkeavstemning om landets styreform
Kristiania, 11. november 1905


Fridtjof Nansen
Kongedømme eller Republik?
Trondheim, 11. november 1905


1901

Marie Høeg
Kvinderne og valget
Foredrag på Kvindemøtet
november 1901


1899

Sophus Bugge
Til værn for vort Rigsmaal
Eldorado, Kristiania, 28. november 1899


1889

Bjørnstjerne Bjørnson
Kjærlighedens Tvang
Kristiania, 10. november 1889


1888

Anna Rogstad
Stemmeret for kvinder
Offentlig møte om kvinnestemmerett
Arbeidersamfundets sal, Kristiania, 15. november 1888


Ragna Nielsen
Kvinders stemmeret
Offentlig møte om kvinnestemmerett
Arbeidersamfundets sal, Kristiania, 15. november 1888


1885

Gina Krog
Stemmeret for kvinder
Norsk kvindesags-forening, Kristiania, 27. november 1885


Nils Vogt
Det demokratiske Høire
Den konservative Studenterforening "Forbundet", 2. november 1885


1884

Ole Anton Qvam
Om Juryen
Kristianias liberale Klub, 28. november 1884


Ragna Nielsen
Fællesundervisning
Norsk Kvindesags-forening, Kristiania, 24. november 1884