VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi har startet den lange valgkampen

av Gerd-Liv Valla, ,

Gratulerer med dagen alle sammen!  
 
1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Dagen i dag handler om solidaritet, om retten til arbeid og rettferdighet.  
 
I dag er mer enn 1300 transportarbeidere i konflikt. De vil ha slutt på gratispassasjerene, som skor seg på fagorganisertes kamp, uten selv å yte noe. De vil at deler av lønnstillegget i år skal forbeholdes de som betaler kontingent og jobber for fellesskapet. De møtes med arroganse og uforstand fra arbeidsgiverne. Arbeidsgivere spekulerer kynisk i tvungen lønnsnemnd.  
 
Kjære fagforeningskamerater i Transport:  
 
Dere har full ryggdekning i LOs vedtak. Hele LO-fellesskapet støtter dere. Og la det ikke være noen tvil: Vi har sammen muskler til å stå kampen ut. Stå på!  
 
Arbeidsgiverne viser nå en rørende omsorg for de uorganiserte. De snakker om at organisasjonsfriheten og demokratiet er i fare!  
 
Dette er tøv! Sterke fagorganisasjoner er nettopp et kjennetegn på et demokratisk samfunn. Det er ikke udemokratisk å gi fordeler til de som er medlemmer og drar lasset. Vi må styrke den rollen organisasjonene har i samfunnet vårt.  
 
Det har da også både NHO, HSH og de andre arbeidsgiverorganisasjonene skrevet under fine avtaler på!  
 
Til tross for det: Vi møter mer aggressive og mer samordnede arbeidsgivere enn noen gang før.  
 
Vi så det ikke minst i meklingen i Hotell og Restaurant. I stedet for å komme dere i møte, valgte arbeidsgiverne å gi dere mindre enn det de andre forbundene har fått. Og det i en bransje med mange lavlønte, mange kvinner og mange unge.  
 
Hotell og Restaurant kjemper for ei anstendig lønn, ei lønn å leve av. Dere kjemper for likelønn, dere kjemper for rettferdighet. Hotell- og Restaurantarbeidernes kamp er hele fagbevegelsens kamp.  
 
Arbeidsgivers opptreden smaker av fagforeningsknusing. Meklingsforslaget ble sendt ut uten anbefaling. HRAFs medlemmer skal nå si sitt. Da skal dere vite:  
 
LO har et kampfond på 700 millioner. Vi har fått 40 000 nye medlemmer. Vi går nå til våre besluttende organer og foreslår å tilføre kampfondet ytterligere millioner!

Fagforeningsknusing kan de prøve seg på. Men arbeidsgiverne skal aldri lykkes i å knuse et LO-forbund!  
 
Fagforeningskamerater, gode venner. I dag utvides EU med 10 nye land med 75 millioner mennesker. Det er en historisk begivenhet!  
 
Samtidig vet vi at kyniske arbeidsgivere prøver å spekulere i billig arbeidskraft fra de nye landene. Tror noen dette er bare skremsler fra oss i fagbevegelsen? Kjære dere, tro om igjen. Hør hva en "geschäftsführer" i et firma i Berlin skriver til en fiskeforedlingsbedrift i Nord- Norge:  
 
"Vi stiller raskt og ubyråkratisk våre medarbeidere til disposisjon for utførelse av forskjellig type arbeid. Vi tar det fulle og hele ansvaret for våre medarbeidere, som er beredt til å jobbe åtte eller flere timer per dag. Våre medarbeidere er også villig til å arbeide 6 eller 7 dager i uka for en betaling på 5 Euro i timen.  

Vennlig hilsen daglig leder Lars Hoffmann."  
 
5 Euro! Det er 40 kroner i timen, gode venner!  
 
LO ønsker arbeidstakere fra de nye EU-landene velkommen. Men vi krever at alle arbeidstakere skal likestilles - uansett hvor de kommer fra.  
 
Arbeidstakere som kommer hit fra andre land for å jobbe, er like mye verdt som oss. De er våre kamerater. De skal ha lønns- og arbeidsvilkår som oss. Og de skal ikke brukes til å undergrave våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår!  
 
Sosial dumping foregår i dag. Sosial dumping vil forsterkes om ikke myndighetene følger opp med bedre kontrollordninger. Og ikke minst: Vi må hindre det nye forslaget til tjenestedirektiv i å bli vedtatt. Skulle tjenestedirektivet bli vedtatt i EU, da må vi kreve at regjeringen går til Stortinget med forslag om å legge ned veto!  
 
Vi sier nei til utbytting av utenlandske arbeidstakere.  
Vi aksepterer ikke et A- og B-lag i norsk arbeidsliv.  
Vi sier nei til sosial dumping!  
 
Venner. Mer enn 100 000 mennesker har ikke noen jobb å gå til. De er overflødige, rasjonalisert bort, sagt opp.  
 
LO vil aldri gi opp kampen mot arbeidsledigheten. Det handler om våre venner, vår familie, våre naboer. Det handler om å bry seg!  

Carl I Hagen prøver å si at fagbevegelsen ikke er opptatt av ledigheten. Det er et latterlig utspill for å få oppmerksomhet. Alle vet at arbeid til alle er vår jobb nr 1.  
 
Vi gjør vår del av jobben. I solidaritet med de ledige har vi gjennomført ansvarlige tariffoppgjør. Til og med sentralbanksjefen gir LO stadig skryt for våre bidrag til sysselsettingen. Siden tariffoppgjøret vårt i fjor, har han satt ned renta 10 ganger.  
 
Nå krever vi at næringslivet og myndighetene følger opp.  
 
Vi vet at arbeidsledighet kan bekjempes - hvis vi vil! Vi er mulighetenes land. Vi har store ressurser. Vi har olje, vi har gass, vi har fisk. Vi har dyktige arbeidsfolk. Vi har mange uløste oppgaver, og vi har råd til å gi folk arbeid!  
 
Det er viljen det står på.  
 
Vi hører om store virksomheter som ikke vil ansette flere, selv om det går bedre. Og stadig kommer meldingene om medlemmer som våkner opp til stengte bedriftsporter og arbeidsledighet. Ikke fordi bedriftene går med underskudd, men fordi overskuddet ikke er stort nok.  
 
Nå må eiere og ledere slutte å tenke bare på hvordan de skal øke profitten for å fylle egne lommebøker. Nå må de gi noe tilbake til det fellesskapet som har gitt dem muligheten til lønnsomhet og vekst. Hvorfor legger Norsk Hydro ned lønnsom virksomhet i Årdal og Høyanger?  
 
Reiten: Vi vil ha næringslivsledere som tenker langsiktig, og med langsiktig mener vi lenger enn til neste års julebonus. Vi vil ha ledere som tar samfunnsansvar, og ikke tenker som Ludvig den 14.: Etter oss kommer syndfloden!  
 
De som tror ansatte i stat og kommune er skjermet for oppsigelser, de tar grundig feil. Råkjøret for mer privatisering, konkurranseutsetting, betyr færre ansatte og dårligere offentlige tjenester. Myndighetene har et særlig ansvar for sysselsettingen. De kan begynne med seg selv.  
 
Erna Solberg: Vi krever stopp i raseringen av offentlige arbeidsplasser! Gi kommunene det de trenger for å levere gode tjenester. Det har Norge råd til!  
 
Arbeid til alle må også gjelde kvinner. Tusener på tusener av kvinner jobber ufrivillig deltid. Dette er vår aller største utfordring i arbeidet for likestilling. Hvem har hørt om en mannlig industriarbeider som blir tilbudt 20 prosent stilling for å få skiftplanen til å gå opp? Kvinner, spesielt i helse- og omsorgssektoren, blir det, fordi de fortsatt oppfattes som å bli forsørget.  
 
Venner: Likestilling handler om økonomisk uavhengighet - det handler om at alle skal ha ei lønn å leve av og forsørge sine barn på!  
 
Derfor krever vi: Deltid en mulighet - Heltid en rettighet!  
 
Arbeid er viktig for velferden vår. Hvordan vi har det på jobben er viktig for velferden vår.  
 
Forslaget til ny arbeidslivslov - om økt arbeidstid, større adgang til midlertidige tilsettinger og svekket stillingsvern - er et langt skritt tilbake. Til en tid vi trodde var forbi. Til et hardere og mer brutalisert arbeidsliv. Til et arbeidsliv der medvirkning og demokrati er svekket, og der arbeidsgivers ord er lov!  
 
De som stiller seg bak slike forslag, vet de hvordan det er i arbeidslivet? Neppe.  
 
Bondevik, jeg inviterer deg hermed med meg ut på et arbeidsplassbesøk. For å snakke med arbeidsfolk. For å lytte til det de sier som står oppe i en presset arbeidssituasjon. De som vet hvor skoen trykker. Jeg vet at det er mange som har en historie å fortelle.  
 
Snakk med våre medlemmer i Nettbuss. De kan fortelle om hvordan stadige anbudsrunder er en voldsom belastning på de ansatte.  
Snakk med de ansatte i hjemmetjenesten i Bærum kommune. De kan fortelle om hvordan det er å yte omsorg for syke og pleietrengende med stoppeklokke i handa.  
Og snakk med industriarbeidere i Årdal og Høyanger, som etter et tøft liv som skiftarbeidere blir takket av med oppsigelser.  
Hvorfor lurer dere på hvorfor vi har så høyt sykefravær i Norge?  
Vi må stoppe opp. Vi må ikke effektivisere oss til døde.  
 
Vi må si nei til et råere og mer brutalisert arbeidsliv!  
 
Regjeringen klager over høye trygdeutgifter. Hadde sykefraværet gått ned, hadde vi hatt 10 mrd mer til velferd, sier de! Det ville vi også gjerne hatt. Vi ønsker ikke et arbeidsliv som støter ut folk og koster samfunnet milliarder.  
 
Men regjeringen har penger. Men de skal ikke brukes til mer velferd. Skattereformen er en gigantisk omfordeling fra felleskassen til den enkeltes lommebok. De som har mest fra før, skal få de største skattelettelsene.  
 
Venner. Denne regjeringen har sagt at de skal føre høyrepolitikk - og det gjør de:  
 
De lover skatteletter i milliardklassen, men kutter i dagpengene til de arbeidsledige. De lover skatteletter, men lar skolene til våre barn forfalle. De lover skatteletter, men vil kutte kraftig i pensjonene våre.  
 
Pensjonsordningene våre trues nå fra mange kanter: Folketrygden skal høvles ned. Offentlige tjenestepensjoner skal reduseres. AFP skal vekk! Staten skal ta bort sitt bidrag til vår avtalefestede pensjonsordning!  
 
Jeg minner om:  
AFP-ordningen, som gir våre medlemmer mulighet til å forlate arbeidslivet på en verdig måte, er en del av et inntektspolitisk samarbeid. Denne ordningen har vi selv betalt for gjennom moderate tariffoppgjør. Trekker staten seg ut, blir det håpløst for oss å inngå et inntektspolitisk samarbeid i framtida.  
 
La oss si kraftig i fra: Rør ikke AFP! Den er vår!  
 
Det har tatt 100 år å bygge opp velferdsstaten. Det tar høyresiden et øyeblikk å rive den ned!  
 
Pensjon, trygder, skatt og regler i arbeidslivet - viktige sosiale ordninger og faglige rettigheter - angripes nå systematisk av aggressive arbeidsgivere og en høyredominert regjering med Frp som ivrig støttespiller.  
 
Frp ønsker å framstå som "det nye arbeiderpartiet". "Partiet for folk flest", sier Carl I Hagen. Jeg ber dere merke dere:  
 
Frp går i bresjen for flere midlertidige tilsatte.  
Frp vil ha mer og ukontrollert overtid.  
Frp støttet kuttene i ledighetstrygden.  
Frp vil ha en pensjonsordning som gjør oss alle til minstepensjonister.  
Frp er imot landsomfattende tariffavtaler.  
Frp vil privatisere offentlige velferdstjenester over en lav sko.  
Frp vil kutte i sykelønnsordningen.  
Dere: Dette er Frps sanne ansikt. Og de er redde for å bli avslørt. Derfor varsler de en omfattende dekkoperasjon i form av en aggressiv valgkamp med innvandringspolitikk som tema. Målet er å spre fremmedfrykt!  
 
Venner! Vi har avslørt Frp!  
 
Vi må snu ryggen til Frp.  
Vi må snu ryggen til deres usosiale og fagforeningsfiendtlige politikk.  
Vi må snu ryggen til hverdagsrasismen.  
 
Til neste år er det Stortingsvalg. Da er det vi - folket - som bestemmer hvem som skal ha makten i dette landet! Stemmeseddelen avgjør!  
 
En ting skal Bondevik 2-regjeringen ha honnør for:  
 
De har fått klart fram skillet mellom høyre og venstre i politikken!  
De har styrket samholdet i fagbevegelsen!  
De har fått til en mobilisering på venstresiden!  
 
I LO har vi allerede startet den lange valgkampen. I høst vil LO-fellesskapet invitere alle våre medlemmer til en bred politisk debatt. Vi skal spørre medlemmene våre hva som er de viktigste sakene foran neste Stortingsvalg. Så skal vi utfordre politikerne: Hva mener dere om sykelønnsordningen? Hva mener dere om privatisering, anbud og konkurranseutsetting? Hva mener dere om pensjon og midlertidige ansettelser! Vi skal kreve klare svar. Ingen av våre medlemmer skal stå på valgdagen og være i tvil om hva politikerne mener om våre viktigste saker. Folk skal vite hva de stemmer på.  
 
Kjære alle sammen! Det er en verdikamp som utkjempes! Vi skal vinne denne kampen. Den jobben skal vi gjøre sammen. Målet er et Storting og en regjering som jobber med oss, ikke mot oss.  
 
Skal vi klare det, da må også våre politikere på venstresida ta ansvar. De må vise at de klarer å samarbeide, slik de gjorde det i Trondheim, slik dere gjorde det her i Oslo og i veldig mange av våre andre kommuner foran kommunevalget.  
 
Da må noen politiske kjepphester settes på stallen.  
Kristin og Jens: EU-spørsmålet må ikke stå i veien for et samarbeid på venstresida. Uenigheten i industripolitikken må vi kunne finne løsninger på. Her skal vi i LO bidra sterkt.  
 
Gode venner!  
Internasjonal terror sprer frykt og gru over hele verden. Terrorangrepet i Madrid var feigt og avskyelig.  
 
Kampen mot terror må føres kompromissløst.  
 
Venner. Vold avler vold! USA og president Bush' framferd i Irak øker faren for terror i verden. Invasjonen var et feilgrep. Landet ligger i ruiner, og volden øker fra uke til uke!  
 
LO krever at Norge trekker seg helt ut av Irak.  
 
Vold avler vold også i Midt-Østen. Palestinere drepes hver eneste dag. Deres politiske ledere likvideres. Palestinske selvmordsbombere rammer uskyldige israelere. Det palestinske folket stenges inne av murer, trakasseres og ydmykes daglig i endeløse køer foran kontrollpostene. Selv ikke syke og fødende får passere.  
 
En kvinne fødte tvillinger mens hun i timevis ventet på å få slippe gjennom kontrollposten på vei til sykehuset. Tvillingjentene døde!  
Er det rart at hatet gror?  
 
USA har nøkkelen til fred. Men president Bush velger krig! USAs støtte til krigshisseren Sharon øker faren for terror og krig i hele verden.  
 
Norsk Folkehjelps innsamlingsaksjon i dag går til inntekt for arbeidet i Palestina. Gi så det monner. La oss markere at vi tar kraftig avstand fra disse avskyelige overgrepene mot et helt folk. Palestinerne har lidd nok.  
 
Vårt budskap er klart:  
 
Vi krever at palestinerne får sin egen stat.  
Stopp okkupasjonen av palestinsk jord.  
Riv skammens mur.  
 
Olof Palme - selv uskyldig offer for en grusom voldshandling, sa at politikk er å ville.  
 
Slik er det. Vi er mange. Vi står sammen. Vi tar ansvar. Arbeiderbevegelsen er fortsatt den kraften som kan endre folks hverdag til det bedre, nasjonalt og internasjonalt. Det er vi som må snu høyredreiningen og stoppe markedsliberalismen.  
 
Lykke til med resten av dagen, og takk for oppmerksomheten!

Kjelde: www.osloservitor.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen