VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Jakob Sande (Stikkordsliste)

av Kåre Willoch, ,

Ungdomsår i Oslo, ikke lyse?

Ikke lett å være fattig student fra en utkant på den tiden!

"Husdråpa"

14 år efter eksamen ville han tilbake til Oslo, spe på inntektene? Ikke lett å være lyriker den gangen.

Valgte Ullern høyere skole.

Må ha visst: veldig annerledes. Må ha trodd at det ville sette pris på ham. Det hadde han rett i!

Annerledes, ja vel, men med interesse for variasjonsbredden i norske miljøer, og for god kunst!

Myten om at han ble mobbet: Langt ifra, i den tid jeg hadde oversikt over.

Klassen var interessert - og ville høre ham - og fikk høre ham. Så vidt jeg vet positivt også på lærerværelset.

Fremragende bidragsyter til norsk - særlig nynorsk- stil og språksans. Var ikke slik at vi hadde motvilje mot nynorsk, men vi hadde uvilje mot at vi ble satt til å pugg noe som vi regnet som mindre vesentlig, som tidspunktets nynorske rettskrivning og grammatikk.

Visste - som min lærer på folkeskolen hadde sagt:

Det vi var mest interessert i, var også J.S's største interesse og sterkeste side: Det malende, følelsesvekkende språk, og den gode litteratur.

Som lærer i grammatikk og ortografi var han ikke like fremragende.

Leste ofte dikt for oss.

Senere gikk det ikke så bra:

Alkohol: Ove Eides spennende Sande-biografi.

"Eg er trøytt, eg er lei av landet *"

Kjelde: Fra privat arkiv
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen