VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Hold ut, tap ikke motet

av Haakon 7, ,
Ettårsdagen for invasjonen i Norge
Radiotale

I dag - årsdagen for overfallet på Norge - vil jeg gjerne uttale min takk og anerkjennelse til det norske folk for den faste, rolige, bestemte norske holdning som er vist i disse tunge 12 måneder.

Hele vårt folks innstilling, vårt håp og vårt ønske gikk - likesom forrige gang under 4-årskrigen - ut på å holde Norge utenfor krigen, men - også vi da det ble krevet for dets fred slo leir, og lidelser og savn i det året som er gått, har ikke kunnet bryte vår bestemte vilje til å leve som en fri nasjon.

Vi fortsetter kampen for å gjenvinne full frihet for Norge.

Jeg tenker i dette øyeblikk særlig på vår tapre sjømannsstand som fortsatt seiler på alle hav, på Høyesteretts modige protest mot krenkelsen av våre rettsprinsipper, biskopenes mandige opptreden mot nazi-tyranniet, de mange organisasjoners faste nasjonale holdning, arbeiderorganisasjonene, idrettsfronten, lægene, sykepleierne, lærerstanden, skuespillerne, fiskerlaget, embetsmennene og vår kjekke nasjonalbevisste ungdom. Og på den måten kunne jeg fortsette å nevne eksempler som stålsetter oss selv og avtvinger verden respekt.

Dere der hjemme som så å si daglig er utsatt for forfølgelse på grunn av deres nasjonale holdning, kan sikkert bli bitre - og all den tvang som utøves, kan nok få det til å koke i dere, men jeg vil gjenta - hva jeg også tidligere har sagt: gjør intet overilet som kan få alvorlige følger for den enkelte eller for hele samfunnet.

Tiden fremover kan bli tung og savnene på mange områder kanskje enda større enn de har vært - men hold ut, tap ikke motet, stol på at gjenreisningens dag ikke er så fjern.

Visstnok står det store makter mot oss, men vi har enda veldigere makter med oss. At Amerikas Forente Stater nå er gått helt inn for å støtte Storbritannia i dets kamp for frihet og rett, det er av stor betydning også for Norges sak.

Verden forstår nå at krigen i Europa gjelder to systemer: Rett og rettferdighet mot makt og tvang, rettssamfunn mot despoti.

Ingen vet hvor lenge krigen enda vil vare, men jeg er ikke i tvil om hvilket system til slutt vil seire, og jeg ber dere om fortsatt å tro på vår rettferdige sak og hver især å gjøre deres innsats i alt for Norge.

Kjelde: W. P. Sommerfeldt (red.): Hans Majestet Kong Haakon VII Taler 1905-1946. Oslo, 1947, s. 41-42.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen