VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1941

45 talar er frå dette året


Sigrid Undset
Kristen kultur
Ved mottakelsen av Christian Culture Award
Assumption College, Worcester, Massachusets, USA, 1941


Torbjørn Eggen
Med Fører, for folk og fedreland
Trøndelagstevnet, 1941


Torbjørn Eggen
Germansk samling mot den asiatiske fare
Trøndelagstevnet, 1941


Eivind Berggrav
Når kusken er gal
Foredraget ble holdt våren 1941 på prest- og menighetsstevner fra Trøndelag til Vestfold
1941


januar

Gulbrand Lunde
Norges plass i det nye Europa
Klingenberg Kino i Oslo, 17. januar 1941


februar

Eivind Berggrav
Religion og rett
Juristforeningen i Oslo
5. februar 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Amerika kommer
London Radio, 20. februar 1941


mars

Johan Nygaardsvold
Velkommen i rekkene
300 nordmenns ankomst fra Svolvær til London
London, 8. mars 1941


Kristen Skjeseth
Vi gir oss Gud i vold
Preken på D/S «Bretagne» ved Svolvær kai
9. mars 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Vi skal ikke svikte
London Radio, 10. mars 1941


Fredrik Paasche
Nordens dag
Den nordiske Universitets- og Studentdagen
27. mars 1941


Vidkun Quisling
Kampen mellem arier og jødemakt
Frankfurt, 28. mars 1941


Nordahl Grieg
Med flygere til havs
Radiotale til Norge, 29. mars 1941


april

Johan Nygaardsvold
Ingen undertrykkelse er evig
Årsdagen for den tyske invasjon
London radio, 9. april 1941


Haakon 7
Hold ut, tap ikke motet
Ettårsdagen for invasjonen i Norge
London Radio, 9. april 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene I
London Radio, 19. april 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene II
London Radio, 26. april 1941


mai

Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene III
London Radio, 3. mai 1941


Gulbrand Lunde
Norske sjøfolk!
Norske sjøfolks hjemkomst
Oslo, 3. mai 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene IV
London Radio, 12. mai 1941


Haakon 7
Et eneste alt overskyggende mål
Ved folkefesten i London
London, 17. mai 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene V
London Radio, 23. mai 1941


Toralv Øksnevad
Komplekser
London Radio, 25. mai 1941


Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene VI
London Radio, 30. mai 1941


juni

Jacob Stenersen Worm-Müller
Riksrådsforhandlingene VII
London Radio, 13. juni 1941


Gulbrand Lunde
Til kamp mot bolsjevismen!
Nytorget i Oslo, 26. juni 1941


Toralv Øksnevad
De som er med oss -
London Radio, 29. juni 1941


juli

Haakon 7
Hilsen til nordmenn hjemme og ute
London Radio, 11. juli 1941


Gulbrand Lunde
Olsok
Olsokstevne
Sarpsborg, 29. juli 1941


september

Haakon 7
To the Citizens of the United States of America
London, 1. september 1941


Frede Castberg
Menneskerettighetenes erklæring i historiens lys
Universitetets årsfest
Oslo, 2. september 1941


Vidkun Quisling
Den avgjørende verdenskamp
Colosseum kino, Oslo, 5. september 1941


Haakon 7
Hold ut!
BBC radio, 14. september 1941


Johan Nygaardsvold
De vil forsøke å mørklegge landet åndelig
Radiotale om beslaglegging av radioapparater i Norge
BBCs norske tjeneste, 15. september 1941


Gulbrand Lunde
Triumviratet: ekskong Håkon, Churchill og Stalin
Utdrag av tale ved protestmøte
Universitetsplassen, Oslo, 16. september 1941


Gulbrand Lunde
Bedre sent enn aldri
Ved avdukingen av "Snorresteinen"
Oslo, 23. september 1941


Haakon 7
Før radioen blir stjålet
London Radio, 24. september 1941


oktober

Nordahl Grieg
Et norsk skip kommer i havn
Radiotale til Norge, 13. oktober 1941


Toralv Øksnevad
Det frie ord
London Radio, 16. oktober 1941


Haakon 7
Vi må holde ut og aldrig tvile på utfallet
Tale for innspilling på plate for å slippes ned over Norge fra fly
25. oktober 1941


november

Frederik Prytz
Omkring 9. april
Trøndelagsstevnet
16. november 1941


Gulbrand Lunde
Svenske løgnmeldinger
Utdrag av en tale til Hirden
Trondheims torg, 16. november 1941


desember

Haakon 7
Julehilsen hjem til Norge
London Radio, 24. desember 1941


Johan Nygaardsvold
«Gledelig jul»
Statsministerens juletale
BBCs norske tjeneste, 25. desember 1941


Francis Bull
Godt nyttår for vår norske sak
Grini, 31. desember 1941


Personar fødde eller døde i 1941