VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

9. april

16 talar er haldne denne datoen


2015

Olemic Thommessen
Å velge
Tale ved kongebautaen
Elverum, 9. april 2015


Olemic Thommessen
Vårt ansvar og konstitusjonens verdier
Ved åpningen av stortingsmøtet
Stortinget, 9. april 2015


Ine Eriksen Søreide
Glemselen og ignoransen er vår største fiende
Bekransing av monumentet over oberst Birger Eriksen
Oscarsborg Festning, 9. april 2015


Olemic Thommessen
Vi har fortsatt mye å lære av historien
75-års markering av angrepet på Norge under 2. verdenskrig
Nasjonalmonumentet, Akerhus festning, 9. april 2015


2005

Martin Kolberg
Garantisten for folkemakten
Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 9. april 2005


1965

Olav 5
Minnetale
25-årsmarkeringen av Nazi-Tysklands okkupasjon av Norge
Akershus, 9. april 1965


1961

Einar Gerhardsen
Voksende tillit til vår politikk
Åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte
Oslo, 9. april 1961


1959

Eva Kolstad
Samskattproblemet
Stortinget, 9. april 1959


1942

Haakon 7
Sjøfolkenes innsats
Den norske sjømannskirke, Liverpool, 9. april 1942


Haakon 7
Norge kjemper videre
Tale over amerikanske radiostasjoner
9. april 1942


Haakon 7
Vi fornyer vårt løfte
Toårsdagen for invasjonen i Norge
9. april 1942


1941

Haakon 7
Hold ut, tap ikke motet
Ettårsdagen for invasjonen i Norge
London Radio, 9. april 1941


Johan Nygaardsvold
Ingen undertrykkelse er evig
Årsdagen for den tyske invasjon
London radio, 9. april 1941


1940

Vidkun Quisling
Den nasjonale regjering har overtatt makten
NRK radio, 9. april 1940


1936

Emil Løvlien
Kampen for arbeiderklassens enhet
Landsmøtet for Norges Kommunistiske Parti
9. april 1936


1906

Abraham Berge
Folkemaalet er en gjæv arv
Debatt om "forespørsel fra repræsentanten A. Berge angaaende undervisningen i oldnorsk og landsmaal ved de høiere almenskoler."
Stortinget, 9. april 1906