VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi fornyer vårt løfte

av Haakon 7,
Toårsdagen for invasjonen i Norge

I dag på 2-årsdagen for invasjonen av Norge fornyer vi vårt løfte om at Norge igjen skal bli fritt og uavhengig.

Vi vet at til slutt vil rettferdigheten seire. Den norske ånd er ubøyelig, og det norske folks tro og dets tillit til frihetens prinsipper er urokkelig.

Kjelde: W. P. Sommerfeldt (red.): Hans Majestet Kong Haakon VII Taler 1905-1946. Oslo, 1947, s. 50.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen