VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En kamp for menneskeverdet

av Kjell Magne Bondevik, ,
Undertegning av nytt manifest mot mobbing
Hilsningstale | Mobbing, Skole

Kjære alle sammen,

Jeg har gått på skole som alle andre.

Men ikke bare det.

Jeg har vokst opp på en skole - på en folkehøgskole hvor min far var rektor. Og hit kom det mange store personligheter som jeg fikk gleden av å treffe i oppveksten. Noen var gode pedagoger. Det var også noen som gjorde en betydelig innsats i arbeid for fattige og undertrykte. Disse møtene med voksne som tydelig kjempet for gode idealer satte preg på meg for livet. De inspirerte meg til samfunnsengasjement og til kamp for menneskeverdet.

Hva har menneskeverd med vårt møte her i dag å gjøre? Jo, dette er selve kjernen i vår kamp mot mobbing: Det er en kamp for menneskeverd og likeverd, intet mindre.

Jeg har også vært barn.

Jeg vet at voksne har lett for å overse barn. Overhøre barn. Bagatellisere dem og vår egen innflytelse på dem. I arbeid med mobbeproblematikken har vi også sett dette. Voksne lærere og foreldre som ikke har grepet inn overfor mobbing, ikke sett eller forstått sitt ansvar for å stanse det og kanskje misforstått begrepet toleranse. I vår kampanje mot mobbing er det nettopp voksenrollen vi nå vil gripe mer fatt i.

Vi trenger ikke relativiseringer om rett og galt. Vi voksne må ta ansvar, være forbilder og formidle våre felles grunnleggende verdier til barn. Barn og unge trenger kyndig hjelp til å orientere seg. Vi må være de gode voksne som står for tydelighet og integritet.

Vi skal gi dem håp, tro og drømmer.

Vi kan fortelle hva som er rett og hva fellesskapet forventer av dem.

Vi voksne har ansvar for å gi dem det de trenger for å føle seg verdifulle og gjøre det verdifulle.

I et tankevekkende intervju med en tidligere norsk nazist, uttrykte han seg omtrent slik:

- Det som trakk oss unge var ikke først og fremst hva nazistene lovte, men hva de krevde av oss. De fortalte oss at de hadde bruk for oss, at nettopp vi var det de trengte. De forsto at vi betydde noe, at vi var verdifulle mennesker med oppgaver i livet.

Kjære alle sammen,

Nå har vi arbeidet drøye to år med Manifest mot mobbing.

Jeg er stolt av resultatet.

Nyere forskning viser at 30 prosent færre barn blir mobbet i dag enn for tre år siden. 30 prosent er flere tusen barn som har fått sin hverdag forandret til det bedre.

Ambisjonen om nulltoleranse er akseptert. Vi kan ikke kjempe for 3 eller 5 eller 10 prosent forekomst av mobbing. Nei, vi verken skal eller kan tolerere mobbing. Innsatsen mot mobbingen er blitt synlig og har fått legitimitet.

Det er flott.

I dag skal vi undertegne et nytt Manifest mot mobbing. Med dette forteller vi at arbeidet mot mobbing ikke tar slutt. Det er viktig at intensiteten og engasjementet i arbeidet holdes oppe.

Engasjementet må være rettet mot alle de stedene der barn oppholder seg. Ansatte og foreldre må gjøre en innsats: i barnehagen, på skolen, ved skolefritidsordningen og ellers i organiserte fritidstilbud. Helse- og omsorgsministeren har også engasjert seg og går inn i arbeidet.

I den kommende toårs-perioden vil vi spesielt:

- at arbeidet må foregå enda nærmere den enkelte elev 
- at foreldrene involveres i sterkere grad 
- og at mobbing blant ungdom får større prioritet enn det har hatt til nå

Lærere, foreldre, elever, skoleeiere - manifestpartnere - takk for at dere har klart å snu en bølge av mobbing blant barn og unge i vårt land. Det er en stor bedrift!

Jeg undertegnet Manifest mot mobbing på vegne av Regjeringen. Her er de andre partene i tiltaket: Helga Hjetland i Utdanningsforbundet, Halvdan Skard i Kommunenes sentralforbund og Loveleen Rihel Brenna i Foreldreutvalget i grunnskolen. Utdanningsminister Kristin Clemet er også her med sin helhjertede støtte til manifestet.

Det er en stor glede på nytt å få undertegne Manifest mot mobbing. I dag er vi samlet på Haugen skole i Oslo - en skole som har fått det til. Her har de klart å styrke samarbeidet mellom hjemmene og skolen, og mobbingen er redusert. Her har de klart å mobilisere gode krefter i det holdningsskapende arbeidet - en skole som kan inspirere andre.

Jeg er glad for manifestpartenes vilje til å gjøre denne jobben - hver på sine områder: foreldre, skoleeiere, lærere og skoleledere, ansatte i barnehager, og ansatte og frivillige i ulike organiserte fritidstilbud. La oss fortsette samarbeidet! La oss se det store perspektivet! Dette er en kamp for menneskeverdet.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen