VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ungdommens storting

av Dag Terje Andersen, ,
Tale ved åpningen av Ungdommens storting
Åpningstale | Demokrati, Storting, Ungdom

Kjære alle deltakere til Ungdommens storting,  

Aller først vil jeg ønske dere velkommen hit til Stortinget.  

Dere utgjør historiens første ordinære Ungdommens storting. Hver og en av dere er her i dag fordi dere har engasjert dere i noe som er større enn dere selv. Det er et veldig godt utgangpunkt. Nå har dere virkelig muligheten! Gjennom to lange dager skal dere få bryte meninger med statsråder, stortingspolitikere og hverandre. Det kommer til å bli intenst, morsomt og helt sikkert veldig lærerikt!  

Det som skal skje her inne i denne salen i dag og i morgen er noe ganske unikt. Ikke bare får dere muligheten til å fremme saker som dere synes er viktig. Like viktig, politikerne som kommer får anledning til å lytte til hva dere som ungdom er opptatt av.  

Fredag i forrige uke skrev Aftenposten at én av to kvinnelige førstegangsvelgere ikke stemmer, og at andelen har gått ned ved de siste stortingsvalgene. Tallene viser også at unge velgere ligger stabilt mye lavere enn gjennomsnittsvelgeren. Ved forrige stortingsvalg benyttet 57 prosent av de mellom 18 og 21 år seg av stemmeretten sin, mot 76,4 prosent generelt.  

Jeg må si dette er tall som uroer meg. Det er tross alt de unges deltakelse i politikk, gjennom valg og andre påvirkningskanaler, som skal sørge for at demokratiet holdes ved like i framtiden. Disse tallene kan nok ha mange årsaker, men jeg går ikke med på at ungdom generelt ikke har et samfunnsengasjement og ikke er interessert i politikk! Det kan nok være det er det noen ungdommer svarer når de blir spurt. Men hvis man borrer litt, så vil det alltid være saker de har sterke meninger om og som samtidig har en politisk dimensjon i seg. Nettopp derfor er det så viktig med en arena som Ungdommens storting som målbærer ungdoms interesser på nasjonalt nivå.  

Hver og en av dere som er her i dag representerer en større gruppe av ungdommer, enten det er skoleklasser, organisasjoner eller medvirkningsorgan for unge på fylkesnivå. Det betyr at tusenvis av ungdommer faktisk har engasjert seg i sakene som skal behandles i løpet av de neste to dagene.  

Det at dere representerer flere enn dere selv, gir dere både legitimitet, men også en sterkere stemme og dermed større sjanse for å bli hørt. Tenk så heldige dere er som har det privilegiet det er å representere en gruppe. Men tenk også litt over ansvaret som følger med det å snakke på vegne av flere enn dere selv. Det er nemlig noe av kjernen i vårt representative demokrati.  

Barn og unge som vokser opp i Norge har mange muligheter for å engasjere seg i det som skjer rundt dem. Det finnes for eksempel en lang rekke frivillige organisasjoner der dere som er unge kan få praktisk erfaring med politikk og demokratiske prosesser.  

Ungdommens storting er en arena som vil komme i tillegg til alt dette. Ungdommens storting legger til rette for at unge skal bli hørt på en ny måte. Det politiske arbeidet som dere nå skal utføre her i lagtingssalen skal resultere i en erklæring. Denne vil bli sendt videre til relevante fagkomiteer på Stortinget, som politiske innspill fra Ungdommens storting.  

Dette betyr ikke at Ungdommens storting automatisk vil få gjennomslag for alt som står i denne erklæringen eller alt dere ellers måtte ønske dere. Slik fungerer ikke demokratiet. Men det betyr at ungdom nå har en arena, på nasjonalt nivå, hvor de som tar beslutninger på vegne av folket er forpliktet til å lytte til det dere har å si.  

Stortinget har spurt hva dere er opptatt av, og dere har svart i form av et saksforslag som skal behandles, debatteres og stemmes over. Dere er opptatt av varierte og aktuelle saker - saker som angår ungdom spesielt, men også saker som har et bredere samfunnsperspektiv. I bunken med innsendte forslag finnes alt fra forslag om asylpolitikk, samferdsel og miljø, for å nevne noe. Og ikke helt overraskende er det skolerelaterte saker som opptar mange.  

I morgen skal dere diskutere disse sakene her i lagtingsalen, med statsråder og statssekretærer til stede. Dere kan være helt sikre på at det finnes mange grupper i samfunnet som kunne tenke seg en slik direktebillett inn til statsråder og storting!  

Jeg pleier å sammenlikne vårt demokrati med en muskel. Det må pleies og brukes, hvis ikke blir det fort slapt. I 2014 skal vi feire at Grunnloven er 200 år gammel. Jubileet burde være en anledning til å heve blikket, diskutere hvordan det norske demokratiet fungerer i dag, og til å reflektere over hvor heldige vi er som lever i et land med ytringsfrihet og demokrati. Å gi ungdom en arena som dette, der dere virkelig får øvd dere på å utøve demokratiet i praksis, må jo være en veldig god investering i vårt fremtidige folkestyre.  

 
Det er mitt ønske og intensjon at dere skal ha det gøy mens dere er her på Stortinget. Jeg håper også at dere skal få økt forståelse for hvordan demokratiet vårt fungerer, i tillegg til at dere selvsagt får en helt unik anledning til å påvirke oss politikere.  

Og ikke minst håper jeg dere blir inspirert til å fortsette det engasjementet som har brakt dere hit i dag, og at dere tar noe av det med tilbake til klassen, skolen, organisasjonen eller vennegjengen.  

Dere har noen spennende dager foran dere. Jeg vil ønske dere alle lykke til med et veldig viktig arbeid.

Kjelde: www.stortinget.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen