VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Storting

45 talar med dette nøkkelordet


2023

Haakon Magnus
Hilsen fra kongen
Kronprinsregentens tale på vegne av sin far ved Stortingsmiddagen
Slottet, 26. oktober 2023


2016

Olemic Thommessen
Vi kjemper alle en kamp for å bli hørt
Tale ved stortingsmiddagen
Slottet, 27. oktober 2016


Harald 5
Dere målbærer deres håp og drømmer
Slottsmiddagen for stortingsrepresentanter
Slottet, 27. oktober 2016


Olemic Thommessen
Forandringene rundt oss er store
Åpning av det 161. Storting
Stortinget, 3. oktober 2016


Harald 5
Vilje til endringer og nye løsninger
Åpningen av det 161. Storting
Stortinget, 3. oktober 2016


Olemic Thommessen
Rett mann på rett sted til rett tid
Tale ved blomsternedleggelse ved statuen av Johan Sverdrup
Oslo, 1. oktober 2016


Olemic Thommessen
150 år for Norges viktigste hus
Stortingsbygningens 150-årsjubileum
Stortingssalen, Oslo, 3. mars 2016


2015

Olemic Thommessen
Stortingsløvene
Tale ved Løvejubileet
Eidsvolls plass, 5. desember 2015


Harald 5
Et betydelig ansvar - som også gir store muligheter
Hans Majestet Kongens tale ved Stortingsmiddagen
Slottet, 22. oktober 2015


Olemic Thommessen
Demokratiet er menneskene som fyller det
Tale ved åpning av det 160. storting
Stortinget, 2. oktober 2015


2014

Harald 5
Eidsvollsmennene la grunnlaget. Dere forvalter arven
Hans Majestet Kongens tale ved Stortingsmiddagen
Slottet, 16. oktober 2014


Olemic Thommessen
Frigjøring fra følelsene og de tilvante forestillingene
200-årsdagen for Stortingets første møte
Den gamle stortingssalen på Folkemuseet, 11. oktober 2014


2013

Olemic Thommessen
Kabalen gikk opp
Tale ved stortingsmiddagen
Slottet, 24. oktober 2013


Harald 5
Politisk fargeblindhet
Hans Majestet Kongens tale ved Stortingsmiddagen
Slottet, 24. oktober 2013


Rasmus Hansson
Politikk er å ville og å handle
Trontaledebatt og Miljøpartiet De Grønnes første innlegg fra Stortingets talerstol
Stortinget, 22. oktober 2013


Olemic Thommessen
Felles tilhørighet og kjærlighet til demokratiet
Tale ved åpningen av det 158. storting
Stortinget, 9. oktober 2013


Siv Jensen
Morna Jens!
Tale til Fremskrittspartiets valgvake
Ballroom, Oslo, 9. september 2013


Dag Terje Andersen
Ungdommens storting
Tale ved åpningen av Ungdommens storting
Stortinget, 4. mars 2013


2012

Harald 5
Frihet og trygghet
Åpning av det 157. Storting
Stortinget, 2. oktober 2012


2011

Torild Skard
Anna Rogstad - kvinnesakskvinne og politiker
Anna Rogstad-markering
Stortinget, Oslo, 16. mars 2011


2005

Jens Stoltenberg
Et Norge med mer fellesskap og rettferdighet
Tiltredelseserklæring fra regjeringen Stoltenberg II
Stortinget, 19. oktober 2005


Svein Ludvigsen
Landets selvstendighet
Norges 100 årsmarkering
Hillesøy Kirke, 12. juni 2005


Jørgen Kosmo
Frihet, selvbestemmelse og demokrati
Minnetale på 100-årsdagen for oppløsningen av unionen med Sverige
Stortinget, 7. juni 2005


1947

Gunnar Jahn
Våren og sommeren 1940
Foredrag i Student-venstrelaget
4. mars 1947


1945

Christian Fredrik Monsen
Felles kamp, felles vilje
Stortingspresidentens ord ved åpning av det nye storting
Stortinget, 11. desember 1945


1940

Haakon 7
Å bevare freden for vårt eget land
Trontale
Stortinget, 12. januar 1940


1939

Haakon 7
Den politiske uro i verden
Trontale
Stortinget, 12. januar 1939


1938

Haakon 7
Overvinne vanskeligheter
Trontale
Stortinget, 12. januar 1938


1937

Haakon 7
En stigende tendens
Trontale
Stortinget, 15. januar 1937


1934

Betzy Kjelsberg
Kvinnens kamp for likestilling
Radioforedrag
Norsk rikskringkasting, september 1934


1911

Magnus Halvorsen
En merkedag i vort lands historie
Stortinget, 17. mars 1911


1901

Edvard Liljedahl
Enighed og troskab
Stortingspresidentens ord ved århundreskiftet
Stortinget, 7. januar 1901


1893

Viggo Ullmann
Stemmeret og fremskridt gaar haand i haand
Tale for kvindestemmeret i Stortinget
Stortinget, 28. juni 1893


1891

Ragna Nielsen
At faa menneskenes sind og tanker reformeret
Innledningsforedrag ved diskussion om kvindesagen ved mødet i i Norsk Kvindesagsforening
Seljord, august 1891


1873

Johan Sverdrup
Motiveret Dagsorden
Stortinget, 17. februar 1873


1872

Johan Sverdrup
Statsraadsagen (3)
Debatt i Stortinget
Stortinget, 8. mars 1872


1866

Halvor Olaus Christensen
Rolig og moden Overveielse og sindigt Maadehold
Presidentens ord ved åpningen av første møte i den nye lagtingssal
Stortinget, 19. mars 1866


Georg Prahl Harbitz
Se hen til, hvad der gavne det Hele
Presidentens ord ved innvielsen av det nye stortingsbygg
Stortinget, 5. mars 1866


Georg Prahl Harbitz
Tak og Hæder til Alle, der have virket i denne Sal
Presidentens ord til avslutning av siste møte i dem gamle stortingssal
Stortinget, 3. mars 1866


1860

Johan Sverdrup
Den politiske Ministeransvarlighed (2)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


Johan Sverdrup
Den politiske Ministeransvarlighed (1)
Debatt om stattholdersaken
Stortinget, 23. april 1860


1851

Johan Sverdrup
Statsraadernes Adgang til Thinget
"Statsrådsaken" (1)
Stortinget, 6. mai 1851


1827

Lorentz Lange
Storthingets Lovgivning og kongelig Sanction
Riksrett mot statsråd Collett
Kristiania, 29. oktober 1827


1814

Søren Georg Abel
Hvo der tilgiver, ham skal tilgives
Det første overordentlige storting
Christiania, 20. oktober 1814


Søren Tybring
Tidsomstændighederne byder Foreningen
Det første overordentlige Storting
Christiania, 20. oktober 1814