VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Bjørnson er død

av Magnus Halvorsen, ,

Mine herrer repræsentanter!

Bjørnson er død. Tapet er større, end vi kan forstaa. Budskapet kom ikke ganske uventet; men idag vil der utover det ganske land og hos det hele folk bli en dyp sorg. Jeg kan ikke med ord uttrykke den sorg og den smerte, som vi nu alle føler. Med fuldeste ret kan vi vel sige, at landet har mistet en av sine allerbedste sønner, en søn, hvis store fædrelandskjærlighet saa ofte og paa saa mange maater gav sig de sterkeste utslag. Nationen staar i den allerstørste taknemlighetsgjæld til ham for alt det store og gode, han har utrettet for os, og for alt det store og gode, han har utrettet for os, og for alt det store og gode, han har efterlatt os, vore børn og kommende slegter. Overalt, hvor aandens virksomhet er kjendt og skattet, vil man dele med os vor sorg og vor smerte. Hans minde vil leve længe efter os, og han vil bli priset av vore efterkommere i mange slegtled. Kjære Bjørnstjerne Bjørnson! Velsignet være dit minde, du store borger!

Kjelde: Vilhelm Haffner: Stortingets hus. Oslo 1953, s. 177.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen