VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Innlegg i Stortinget

50 talar i denne sjangeren


2014

Audun Lysbakken
Ingen norske soldater til Irak!
Kommentarrunde etter statsministerens redegjørelse om norske bidrag til Irak og Afghanistan
Stortinget, 5. november 2014


2013

Rasmus Hansson
Politikk er å ville og å handle
Trontaledebatt og Miljøpartiet De Grønnes første innlegg fra Stortingets talerstol
Stortinget, 22. oktober 2013


Trine Skei Grande
Vi er ikke et fullt ut likestilt land
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Hans Olav Syversen
Vi har tatt skritt for skritt siden 1913
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Audun Lysbakken
En politisk markering for framtiden
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Erna Solberg
Vi er kommet et ganske langt stykke på vei
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Lars Peder Brekk
Kvinnene fikk ikke stemmerett - det var en kamp de kjempet og vant
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Siv Jensen
La oss minnes dem som gikk foran, og løfte blikket for å se dem som fremdeles går bakerst
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Helga Pedersen
Kampen for kvinners rettigheter er ikke over
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


Jens Stoltenberg
Kraft til å bryte grenser
Innlegg i Stortinget på Stemmerettsjubileet
11. juni 2013


2011

Torgeir Micaelsen
Stramt på norsk
Innlegg i finansdebatten
Stortinget, 24. november 2011


Jens Stoltenberg
Åpenhet og demokrati
Svar på interpellasjon fra Trine Skei Grande
Stortinget, 27. oktober 2011


Jens Stoltenberg
Tiltak for mer åpenhet og demokrati
Stortinget, 27. oktober 2011


2007

Erik Solheim
Utviklingspolitiske innsatsområder
Stortinget, Oslo, 8. juni 2007


2005

Trond Giske
Kirkens utfordringer
Stortingsdebatt om kirke og skole
Stortinget, 14. desember 2005


Trond Giske
Vi er i rute med kulturløftet
Behandlingen av kulturbudsjettet 2006
Stortinget, 13. desember 2005


2003

Kjell Magne Bondevik
La oss satse på FN
Debatt om utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse
Stortinget, 20. februar 2003


1999

Knut Vollebæk
Kosovo-krisen
Orientering i Stortinget om Kosovo-krisen
Stortinget, 27. april 1999


Knut Vollebæk
Regjeringens Europa-politikk
Stortinget, 19. januar 1999


1979

Odvar Nordli
Demokratiet tar nye former
Innlegg i trontaledebatten
Stortinget, 23. oktober 1979


1978

Odvar Nordli
Opposisjonen har ikke noe alternativ
Innlegg i trontaledebatten
Stortinget, 18. oktober 1978


1974

Trygve Bratteli
Et lite lands utenrikspolitikk
Innlegg i Stortinget
Oslo, 19. november 1974


1972

Knut Frydenlund
Tilslutning til Det Europeiske Fellesskap
Stortinget, 6. juni 1972


1968

Finn Gustavsen
Om kronprinsens eventuelle giftermål
Spm. fra repr. Gustavsen om å oppnevne en forfatningskommisjon for å vurdere den situasjon som oppstår ved Kronprinsens giftermål
Stortinget, 3. april 1968


1967

Finn Gustavsen
Anti-amerikanisme?
Innlegg i utenriksdebatten
Stortinget, 14. mars 1967


1939

Carl Joachim Hambro
Dronning Maud er død
Stortingspresidentens minneord ved oppløsningen av stortinget
10. januar 1939


1937

Carl Joachim Hambro
«Rettskrivningen» av 1938
Debatt om rettskrivningsreform.
Stortinget, 25. juni 1937


1936

Bertram Dybwad Brochmann
Kvaksalveri
Trontale- og finansdebatt (replikk til Nygaardsvold)
Stortinget, 15. februar 1936


Johan Nygaardsvold
Tungetale
Trontale- og finansdebatt (replikk til Brochmann)
Stortinget, 13. februar 1936


1935

Johan Ludwig Mowinckel
Venstrepolitikk mot marxistisk og annen reaksjon
Stortinget, 6. juni 1935


1933

Jens Hundseid
Veien ut av krisen
Debatt om Mowinckels regjeringserklæring
Stortinget, 30. mai 1933


1928

Olav Scheflo
Julussa-konflikten
Stortinget, 18. mai 1928


Olav Scheflo
Arbeiderklassens regjering
Debatt om Hornsruds regjeringserklæring
Stortinget, 7. februar 1928


1914

Gunnar Knudsen
Fuldkommen nøitralitet
Ekstraordinært stortingsmøte i anledning krigsutbrudd i Europa
Stortinget, 8. august 1914


1911

Olav Andreas Eftestøl
En seig, passiv motstand
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 10. august 1911


Axel Andreas Thallaug
Kun en kort utsættelse
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 10. august 1911


Jens Bratlie
Ro og resignation
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 10. august 1911


Gunnar Knudsen
Radikalismens seierstog
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 10. august 1911


Ole Beyer Høstmark
At ikke vilde bade, før man har lært at svømme
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 10. august 1911


Wilhelm Christian Suhrke
Et pust i bakken
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 10. august 1911


Aasulv Olsen Bryggesaa
Alle skal være med og sige sit ord
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 10. august 1911


Anna Rogstad
Min stilling til hærbudgettet
Det aller første innlegg fra en kvinnelig stortingsrepresentant
Stortinget, 22. mars 1911


1910

Magnus Halvorsen
Bjørnson er død
Stortinget, 27. april 1910


1907

Wollert Konow (H)
Vi gaar skridtvis frem
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 14. juni 1907


Andreas Hansson
Indskrænket stemmeret er ingen demokratisk reform
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 14. juni 1907


Johan Castberg
En stor social retfædighedssag
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 14. juni 1907


Christian Holtermann Knudsen
Stemmeret er en menneskeret
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Nationalt selvmord
Debatt om stemmerett for kvinner (1)
Stortinget, 14. juni 1907


Alfred Eriksen
Et bedre, et lykkeligere, sterkere samfund
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 14. juni 1907


Fredrik Stang d.y.
I styrelsen skal alle interesser og alle synsmaader tage del
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 14. juni 1907