VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Økonomi

50 talar med dette nøkkelordet


2023

Trygve Slagsvold Vedum
Den største verdien i Norge er folk
Finanstalen
Stortinget, 6. oktober 2023


Masud Gharahkhani
Ansvarsfull gjerning
Åpningen av det 168. storting
Stortinget, 3. oktober 2023


Harald 5
Trontale
Åpningen av det 168. storting
Stortinget, 3. oktober 2023


Jonas Gahr Støre
Å gjøre Norge til Norge
Nyttårstale
Statsministerens kontor, 1. januar 2023


2022

Harald 5
Det er en tid for å se hverandre nå
Nyttårstale
Slottet, 31. desember 2022


Trygve Slagsvold Vedum
Vi er en del av en rekke
Finanstalen
Stortinget, 6. oktober 2022


2018

Øystein Olsen
Den sterke medisinen har virket
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 15. februar 2018


2017

Siv Jensen
Slik styrker regjeringen velferden i dag og trygger Norge for fremtiden
Finanstalen
regjeringen.no, 12. oktober 2017


Harald 5
"Et bærekraftig velferdssamfunn"
Åpningen av det 162. Storting
Stortinget, 9. oktober 2017


Bjørnar Moxnes
Fordi fellesskap fungerer
Leders tale på Rødts landsmøte
Oslo, 31. mars 2017


Siv Jensen
50 år med forvaltning av fellesskapets midler
Tale ved Folketrygdfondets 50-års markering
Grand Hotel, Oslo, 21. mars 2017


Øystein Olsen
Børen blir lettere hvis vi løfter i lag. Alltid. Uansett
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 16. februar 2017


Erna Solberg
Grønt. Smart. Og nyskapende
NHOs årskonferanse
Oslo Sprektrum, 5. januar 2017


2016

Siv Jensen
Vi forbereder oss på morgendagens utfordringer
Finanstalen
Stortinget, 6. oktober 2016


Erna Solberg
Omstilling og endringer
NHOs årskonferanse
Oslo Spektrum, 7. januar 2016


2015

Siv Jensen
Det vi har i dag, forandres
Finanstale
Stortinget, 7. oktober 2015


Erna Solberg
Et vendepunkt for norsk økonomi
Forelesning om fremtidige utfordringer for norsk økonomi
Handelshøyskolen BI, 5. oktober 2015


Øystein Olsen
Fra særstilling til omstilling
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 12. februar 2015


2014

Siv Jensen
Viktige veivalg
Finansnæringens dag
Radisson Blu Plaza Hotel, 8. april 2014


Øystein Olsen
Nasjonens arvesølv
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 13. februar 2014


Jonas Gahr Støre
En sunn børs i en sunn økonomi
Børs- og verdipapirkonferansen
Oslo, 30. januar 2014


2013

Sigbjørn Johnsen
Finanstale
Statsbudsjettet 2014
Stortinget, 14. oktober 2013


Øystein Olsen
"Annerledeslandet"
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 14. februar 2013


2012

Sigbjørn Johnsen
Holde orden i eget hus
Finansdebatten
Stortinget, 27. november 2012


Øystein Olsen
Økonomiske perspektiver
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 16. februar 2012


2011

Torgeir Micaelsen
Stramt på norsk
Innlegg i finansdebatten
Stortinget, 24. november 2011


Øystein Olsen
Pendelen svinger. Alltid. Uansett.
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, Oslo, 17. februar 2011


2009

Svein Gjedrem
Vi rår selv over hvordan vi møter omslaget
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, Oslo, 12. februar 2009


2008

Svein Gjedrem
Vendepunkt?
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, Oslo, 14. februar 2008


2007

Kjell Bjørndalen
En regjering som vi kan snakke med
Fellesforbundets landsmøte
Folkets hus, Oslo, 6. oktober 2007


Audun Lysbakken
Verden til venstre
SVs landsmøte
Gardermoen, 24. mars 2007


Svein Gjedrem
Den gode veksten
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 15. februar 2007


2006

Ole Danbolt Mjøs
I førarsetet i eigne liv
Tildeling av Nobels fredspris til Muhammad Yunus og Grameen Bank
Oslo Rådhus, 10. desember 2006


Kristin Halvorsen
Finanstale
Redegjørelse i Stortinget
Oslo, 6. oktober 2006


Svein Gjedrem
Vi må dra nytte av mulighetene globaliseringen gir, men også selv bidra til endringene
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, Oslo, 16. februar 2006


2005

Kåre Willoch
Oljerikdommen og tiden efter
Porsgrunn, 2. juni 2005


2004

Ole Danbolt Mjøs
Eit heilskapleg perspektiv på ei berekraftig utvikling
Tildeling av Nobels fredspris til Wangari Maathai
Oslo Rådhus, 10. desember 2004


Per-Kristian Foss
Finanstalen 2005
Storinget, 6. oktober 2004


2002

Per-Kristian Foss
Finanstalen 2003
Presentasjon av Regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2003
Stortinget, 3. oktober 2002


Kåre Willoch
Nasjonalt eierskap
Foredrag for Gjensidige NOR
7. februar 2002


2000

Kåre Willoch
Liberale dilemmaer i en globalisert økonomi
Skjervheim-seminaret
Voss, september 2000


1983

Jo Benkow
Vår tid er kommet
Høyres landsmøte
1983


1982

Kåre Willoch
Omstillinger i norsk industri
Foredrag i Industriforum
18. mars 1982


1981

Odvar Nordli
Vern om vår sosiale standard
Faglig-politisk konferanse, Oslo Arbeiderparti
Oslo, 26. januar 1981


1980

Odvar Nordli
Gjenvinne balansen
Innlegg i debatte på LOs representantskapsmøte
20. mai 1980


Odvar Nordli
Politisk og økonomisk usikkerhet
Foredrag (utdrag) på faglig-politisk møte i Oslo Arbeiderparti
21. januar 1980


Odvar Nordli
De store mulighetenes tiår ligger foran oss
Nyttårstale
NRK radio og TV, 1. januar 1980


1979

Odvar Nordli
Moderasjon og samordning i inntektspolitikken
Faglig-politisk konferanse
Fredrikstad, 22. november 1979


Odvar Nordli
Demokratiet tar nye former
Innlegg i trontaledebatten
Stortinget, 23. oktober 1979


Odvar Nordli
En mer rettferdig skattepolitikk
Valgforedrag (utdrag)
Oppsal i Oslo, 6. september 1979