VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Tungetale

av Johan Nygaardsvold, ,
Trontale- og finansdebatt (replikk til Brochmann)
Debatt, Innlegg i Stortinget | Økonomi

Den siste ærede taler beveget sig jo på mange felter, og jeg tror ikke det er lønt for mig å forsøke å gå noget nærmere inn på det han har sagt. Jeg festet mig ved ett av hans uttrykk, hvor han definerer sin politikk og sine bestrebelser på den måte at han arbeidet for - ikke hele folket i arbeid, som arbeiderpartiet har sagt, men hele folket i en familie. Jeg fikk inntrykk av, at skal herr Dybwad Brochmann være med i den familie, blir det nokså urolig i den familie, det tror jeg bestemt. Han hadde talt flere ganger her - sa han - om det samme emnet, og det er vi bekjent med, vi som har vært her i nogen år. Men det besynderligste var, at bakefter kom det folk til ham, - jeg forstod det så at de kom om natten - og erkjente at de var enige med ham, og at de antagelig da søkte nye oplysninger. Det er godt mulig at det her i Stortinget finnes folk som kommer likedan som Nikodemus om natten og forsøker å bli belært av herr Dybwad Brochmann, men jeg må si som sant er, at jeg føler ikke nogen trang til å bli ytterligere belært av herr Dybwad Brochmann enten det nu er om dagen eller om natten. Jeg har engang hatt leilighet til å overvære et religiøst tungetalermøte. Det imponerte mig ikke. Det rørte ikke mine følelser på nogen måte, fordi det var meningsløst vrøvl alt sammen, det jeg hørte. Jeg forstod ingenting. Og jeg vil også si, at politisk tungetalen rører mig heller ikke det minste, fordi selv i galskapen vil jeg gjerne ha litt mening, hvis jeg overhodet skal interessere mig for den.

Kjelde: Stortingstidende 1936, s. 115.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen