VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1936

13 talar er frå dette året


Johan Throne Holst
Økonomisk orientering og videnskapelig forskning
Foredrag Norges industriforbund
Aas & Wahls boktrykkeri, Oslo, 1936


Johan Nygaardsvold
Valgtale
1936


februar

Bertram Dybwad Brochmann
Fanden skifter klær
Trontale- og finansdebatt
Stortinget, 13. februar 1936


Johan Nygaardsvold
Tungetale
Trontale- og finansdebatt (replikk til Brochmann)
Stortinget, 13. februar 1936


Bertram Dybwad Brochmann
Kvaksalveri
Trontale- og finansdebatt (replikk til Nygaardsvold)
Stortinget, 15. februar 1936


mars

Carl Joachim Hambro
Hjemmet og freden
De Nordiske husmødres dag
NRK, 10. mars 1936


april

Emil Løvlien
Kampen for arbeiderklassens enhet
Landsmøtet for Norges Kommunistiske Parti
9. april 1936


mai

Fredrik Paasche
Frihet
NRK radio, 17. mai 1936


Haakon Lie
De enkle ord
Arbeiderpartiets landsmøte, Oslo, 22. mai 1936


august

Johan H. Andresen
Rikets grunnvold
Olsokstevne
Tolga, 2. august 1936


september

Emil Løvlien
Hvad vil kommunistene?
NRK radio, 21. september 1936


november

AOF
Efter valget
Foredragsdisposisjon
november 1936


desember

Fredrik Stang d.y.
Han er en gjerning
Tildeling av Nobels fredspris til Carl von Ossietzky
Oslo, 10. desember 1936


Personar fødde eller døde i 1936