VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Debatt

50 talar i denne sjangeren


2014

Audun Lysbakken
Ikke en meny som en lege kan velge hva han vil tilby fra
Stortingsdebatten om reservasjonsadgang for fastleger i abortsaker
Stortinget, 27. februar 2014


2011

Anniken Huitfeldt
Angrepene mot Oslo og Utøya 22. juli - medias dekning, rolle og ansvar
Mediebedriftenes Landsforenings årskonferanse
8. september 2011


2007

Kåre Willoch
Konflikten i Det hellige land (Stikkordsliste)
Møte i Studentersamfundet
Oslo, 17. september 2007


1988

Jan P. Syse
Sørge for en overgang fra sosialistisk til ikke-sosialistisk side i politikken
Høyres sentralstyremøte
Høyres Hus, Oslo, 13. april 1988


1979

Odvar Nordli
Vi har lykkes med vår politikk
Innlegg i valgkamp-debatt med Kåre Willoch
Harstad, 4. september 1979


1978

Odvar Nordli
Bred oppslutning om regjeringens politikk
Innlegg i finansdebatten
Stortinget, 14. november 1978


Odvar Nordli
Smertefull omstilling
Debatt om tillegg til langtidsprogrammet og revidert nasjonalbudsjett
Stortinget, 8. juni 1978


1972

Knut Frydenlund
Tilslutning til Det Europeiske Fellesskap
Stortinget, 6. juni 1972


1949

Herman Smitt Ingebretsen
Man kan ikke lengre være seg selv nok
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavs-pakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


1936

Johan Nygaardsvold
Tungetale
Trontale- og finansdebatt (replikk til Brochmann)
Stortinget, 13. februar 1936


Bertram Dybwad Brochmann
Fanden skifter klær
Trontale- og finansdebatt
Stortinget, 13. februar 1936


1928

Olav Scheflo
Arbeiderklassens regjering
Debatt om Hornsruds regjeringserklæring
Stortinget, 7. februar 1928


Johan Ludwig Mowinckel
Mistillit
Debatt om Hornsruds regjeringserklæring
Storinget, 7. februar 1928


1927

Oscar Torp
Illegal kamp mot streikebryteriet
Arbeidernes faglige Landsorganisasjons kongress, Debatt om den faglige taktikk og kampen mot tukthuslovene
Folkets Hus, Oslo, 7. desember 1927


Alfred Madsen
Krisen og arbeidsløsheten
Samlingskongressen, innledning til debatt om økonomisk politikk
Oslo, 31. januar 1927


Edvard Bull
Prinsipper og forhandlinger
Samlingskongressen, debatt om partiets prinsipprogram
Oslo, 31. januar 1927


Jacob Friis
Arbeiderklassen og statsmakten
Samlingskongressen, debatt om partiets prinsipprogram
Oslo, 30. januar 1927


1926

Johan Nygaardsvold
Kapitalen står imot arbeidet verden over
Debatt om "Kinservikkonsesjonen"
Stortinget, 12. mai 1926


1923

Olav Scheflo
Tillid til Internationalen
Arbeiderpartiets landsmøte, debatt om Moskva-tesene
Kristiania, 25. februar 1923


1918

Richard Hansen
Reformister i det praktiske arbeide
Norsk Arbeidsmandsforbunds landsmøte
Folkets Hus, Kristiania, 28. august 1918


1915

Hulda Garborg
Kvinderne og Samfundet
Kristiania og Trondheims Studentersamfunn, 1915


1911

Jens Bratlie
Ro og resignation
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 10. august 1911


Edvard Hagerup Bull
Politisk indsigt vindes kun ved politisk indflydelse
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 10. august 1911


Gunnar Knudsen
Radikalismens seierstog
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 10. august 1911


Ole Beyer Høstmark
At ikke vilde bade, før man har lært at svømme
Debatt om stemmerett for kvinner (7)
Stortinget, 10. august 1911


Aasulv Olsen Bryggesaa
Alle skal være med og sige sit ord
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 10. august 1911


1907

Wollert Konow (H)
Vi gaar skridtvis frem
Debatt om stemmerett for kvinner (9)
Stortinget, 14. juni 1907


Andreas Hansson
Indskrænket stemmeret er ingen demokratisk reform
Debatt om stemmerett for kvinner (8)
Stortinget, 14. juni 1907


Johan Castberg
En stor social retfædighedssag
Debatt om stemmerett for kvinner (4)
Stortinget, 14. juni 1907


Ole Olsen Malm
Kvindens natur
Debatt om stemmerett for kvinner (6)
Stortinget, 14. juni 1907


Christian Holtermann Knudsen
Stemmeret er en menneskeret
Debatt om stemmerett for kvinner (2)
Stortinget, 14. juni 1907


Fredrik Stang d.y.
I styrelsen skal alle interesser og alle synsmaader tage del
Debatt om stemmerett for kvinner (5)
Stortinget, 14. juni 1907


Aasulv Olsen Bryggesaa
Kvinderne staar fuldstændig ved siden af mændene
Debatt om stemmerett for kvinner (3)
Stortinget, 14. juni 1907


1891

Ragna Nielsen
At faa menneskenes sind og tanker reformeret
Innledningsforedrag ved diskussion om kvindesagen ved mødet i i Norsk Kvindesagsforening
Seljord, august 1891


1883

Emil Stang d.e.
Den sidste Ballast er kastet overbord
Odelstinget, 23. april 1883


1873

Johan Sverdrup
Jeg har tjent det bedste i det norske Folk
Folkemøte
Lillestrøm, 10. juli 1873


1872

Johan Sverdrup
Mistillid
Debatt om uttalelse av mistillit til Kongens råd
Stortinget, 14. mai 1872


Johan Sverdrup
Statsraadsagen (3)
Debatt i Stortinget
Stortinget, 8. mars 1872


1871

Johan Sverdrup
Forslaget til ny Foreningsakt
Stortinget, 17. april 1871


1863

Johan Sverdrup
Retspligten lagt i Folkets Haand
Debatt om juryordningen
Stortinget, 25. april 1863


1860

Johan Sverdrup
Statsraadssagen (2)
Stortinget, 14. mai 1860


1857

Johan Sverdrup
Den eneste Rettergangsform, der kan forsones med et frit Folks Forfatning
Debatt om juryordningen
Stortinget, 20. august 1857


1851

Johan Sverdrup
Kongens Veto i Grundlovssager
Stortinget, 19. mai 1851


Johan Sverdrup
Et sandt nationalt Foretagende
Debatt om bygging av den første norske jernbane
Stortinget, februar 1851


1848

Ole Gabriel Ueland
Kongens Raadgivere har ikke lyttet til Storthinget
Debatt om en adresse til Kongen "angaaende Nødvendigheden af en Statsraadsforandring"
Stortinget, 3. mai 1848


1842

Peder Fauchald
Jødeparagrafen, og Grundlovens Aand
Debatt om jødeparagrafen i Grunnloven
Stortinget, 9. september 1842


Jens Lauritz Arup
En Plet paa Frihedens blanke Skjold
Debatt om jødeparagrafen i Grundloven
Stortinget, 9. september 1842


1836

Jonas Anton Hielm
Communens samtlige Medlemmer udgjøre selv Communen
Debatt om formannskapslovene
Stortinget, 24. november 1836


Jens Lauritz Arup
Private Sammenkomster til Opbyggelse
Debatt om oppheving av konventikkelplakaten
Stortinget, 22. april 1836


1830

Jacob Aall
Berværkseiernes Krav
Debatt om ny bergverkslov
Stortinget, september 1830