VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

14. mai

16 talar er haldne denne datoen


2021

Erna Solberg
Vi tror på Norge
Høyres landsmøte (digitalt)
www.hoyre.no, 14. mai 2021


2018

Bjørnar Moxnes
Hva er formålet med fredsprisen?
Debatt om Rødts forslag om klargjøring av Nobelkomiteens mandat
Stortinget, 14. mai 2018


2013

Per Fugelli
Sykdom, død og de fire friheter
Tale ved tildelingen av Fritt Ords Pris
Operaen, Oslo, 14. mai 2013


Georg Fredrik Rieber-Mohn
En stemme til de som står ansikt til ansikt med døden
Tale ved overrekkelsen av Fritt Ords pris for 2013 til Per Fugelli
Den Norske Opera & Ballett, Oslo, 14. mai 2013


1930

Carl Joachim Hambro
Landet har mistet en dådskraft
Minnestund ved Fridtjof Nansens død
Stortinget, 14. mai 1930


1878

Walter Scott Dahl
Bogmaalet i Bønders Mund
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


Jacob S. Smitt
Fuld Frihed til at tale sit eget Sprog
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


Olaus Eskeland
At tale til Børnene i det Maalføre, som de kjender
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


Johannes Steen
Hjemsprog og Undervisningssprog
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


Johan Sverdrup
Børnenes eget Sprog
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


Jakob Sverdrup
Bygdemaalet er den fornyende Kraft
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


Sofus Arctander
En stor og vigtig Sag
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


Ole Anton Qvam
En national Forsyndelse
Debatt om nynorsk som undervisningsspråk
Stortinget, 14. mai 1878


1872

Johan Sverdrup
Mistillid
Debatt om uttalelse av mistillit til Kongens råd
Stortinget, 14. mai 1872


1860

Johan Sverdrup
Statsraadssagen (2)
Stortinget, 14. mai 1860


1827

Jacob Aall
De Ulemper, som Laugstvangen medfører
Debatt om forslag til ny håndverkslov
Stortinget, 14. mai 1827