VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1930

15 talar er frå dette året


mars

Einar Gerhardsen
"Folkeflertallet" og klassekampen
Arbeiderpartiets landsmøte. Debatt om nytt prinsipprogram
Oslo, 14. mars 1930


Edvard Bull
"Folkeflertallet" og klassekampen
Arbeiderpartiets landsmøte. Innledning til debatt om nytt prinsipprogram
Oslo, 14. mars 1930


Magnus Nilssen
"Folkeflertallet" og klassekampen
Arbeiderpartiets landsmøte. Innledning til debatt om nytt prinsipprogram
Oslo, 14. mars 1930


Halvard Olsen
"Folkeflertallet" og klassekampen
Arbeiderpartiets landsmøte. Debatt om nytt prinsipprogram
Oslo, 14. mars 1930


Sverre Støstad
"Folkeflertallet" og klassekampen
Arbeiderpartiets landsmøte. Debatt om nytt prinsipprogram
Oslo, 14. mars 1930


Oscar Torp
"Folkeflertallet" og klassekampen
Arbeiderpartiets landsmøte. Debatt om nytt prinsipprogram
Oslo, 14. mars 1930


Halvdan Koht
Klasse og nasjon
Arbeiderpartiets landsmøte. Innledning til debatt om språk- og kulturspørsmål
Oslo, 16. mars 1930


april

Johan Ludwig Mowinckel
Venstres politikk idag
Foredrag i Bergen
april 1930


mai

Carl Joachim Hambro
Landet har mistet en dådskraft
Minnestund ved Fridtjof Nansens død
Stortinget, 14. mai 1930


juli

Anders Hovden
Heimat til oss sjølve
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Nidaros Domkirke, Trondheim, juli 1930


Haakon 7
Stiklestad
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Stiklestad, Trondheim, 29. juli 1930


Fredrik Paasche
Olav Haraldsson
Den norske kirkes 900-årsjubileum
Nidaros Domkirke, Trondheim, 29. juli 1930


august

Ole Hallesby
Hvorved skal vi seire? (restaurert versjon)
Indremisjonsforbundets landsvennestevne
Stiklestad, 14. august 1930


Ole Hallesby
Hvorved skal vi seire? (etter originalmanus)
Indremisjonsforbundets landsvennestevne
Stiklestad, 14. august 1930


september

Carl Joachim Hambro
Likhet mellem folkene
Folkeforbundets forsamling
Genève, 23. september 1930


Personar fødde eller døde i 1930