VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Miljøvern

14 talar med dette nøkkelordet


2018

Ola Elvestuen
Plasten i havet - et raskt voksende miljøproblem
Seminar om havforsøpling i Norges Rederiforbund
20. april 2018


Trine Skei Grande
"Det er en ny tid. Én kamp. Og vi er med"
Tale til Venstres landsmøte
Jessheim, 13. april 2018


2017

Harald 5
"Det går ein stor vilje gjennom verden"
Nyttårstale
NRK1 og TV2, 31. desember 2017


2016

Trine Skei Grande
Venstre skal gjøre kommune-Norge grønt
Tale til Venstres Landsmøte
Tromsø, 11. april 2016


Rasmus Hansson
Å tilføre norsk politikk ny retning og nye mål
Tale på Miljøpartiet De Grønnes landsmøte
Quality Hotel 33, Oslo, 8. april 2016


2015

Tine Sundtoft
Dette mener Norge - vår posisjon i forhandlingene
Ungdommens Europa-konferanse
Oslo, 31. oktober 2015


Knut Arild Hareide
Nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvar
Partilederforedrag
Litteraturhuset i Oslo, 10. august 2015


2013

Rasmus Hansson
Politikk er å ville og å handle
Trontaledebatt og Miljøpartiet De Grønnes første innlegg fra Stortingets talerstol
Stortinget, 22. oktober 2013


Hanna E. Marcussen
Et bærekraftig samfunn
Sluttapell i partilederdebatten på NRK
NRK TV, 6. september 2013


Hanna E. Marcussen
Langsiktighet i politikken
Partilederforedrag på Litteraturhuset
Oslo, 13. august 2013


2005

Knut Arild Hareide
Kyotoprotokollen - ei milestolpe!
Arrangement for å markere at Kyotoprotokollen trer i kraft
16. februar 2005


2004

Ole Danbolt Mjøs
Eit heilskapleg perspektiv på ei berekraftig utvikling
Tildeling av Nobels fredspris til Wangari Maathai
Oslo Rådhus, 10. desember 2004


1998

Pål Steigan
Intelligente transportsystemer
Konferanseinnlegg
26. november 1998


1968

Per Borten
«Hvor står vi nu? Og hvordan er vi kommet hit - og hvor går ferden videre?»
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1968