VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1968

9 talar er frå dette året


januar

Per Borten
«Hvor står vi nu? Og hvordan er vi kommet hit - og hvor går ferden videre?»
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1968


februar

Gunnar Garbo
Vietnam, USA og Norge
Tale på møte av Vietnam-bevegelsen i Norge, 21. februar 1968


mars

Rudi Dutschke
Studenter og politikk (oversatt fra tysk)
Foredrag på Blindern, 12. mars 1968


april

Finn Gustavsen
Om kronprinsens eventuelle giftermål
Spm. fra repr. Gustavsen om å oppnevne en forfatningskommisjon for å vurdere den situasjon som oppstår ved Kronprinsens giftermål
Stortinget, 3. april 1968


Tarjei Vesaas
Aasmund Olavsson Vinje
Festmøte ved 150-årsminnet for Vinjes fødsel
Universitetets aula, Oslo, 6. april 1968


august

Harald 5
En helt ny fase i våre liv
Kronprinsbryllupet
Slottet, 29. august 1968


oktober

Karl Evang
Katti Anker Møller
Minnetale ved møte i Universitetets gamle festsal, 23. oktober 1968


desember

Aase Wind Lionæs
Retningslingslinjer for våre handlinger
Tildeling av Nobels fredspris til René Cassin
Oslo, 10. desember 1968


Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1968


Personar fødde eller døde i 1968