VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

NATO

19 talar med dette nøkkelordet


2023

Harald 5
Trontale
Åpningen av det 168. storting
Stortinget, 3. oktober 2023


Jonas Gahr Støre
Styrke og fornye arbeidslinja
Åpningstale til Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets hus, 4. mai 2023


1999

Kjell Magne Bondevik
Nå begynner kampen for å vinne freden
Fredsløsning i Kosovo
Stortinget, 10. juni 1999


Knut Vollebæk
Kosovo-krisen
Orientering i Stortinget om Kosovo-krisen
Stortinget, 27. april 1999


Kjell Magne Bondevik
Et redskap for frihet og fred
Festmøte ved NATOs 50 års jubileum
Universitetets Aula, 7. april 1999


1973

Sigbjørn Hølmebakk
Nasjonalt forsvar
Foredrag
1973


1967

Georg Johannesen
Teach-in om Norge
Studentersamfundet, Oslo, april 1967


1961

Sigbjørn Hølmebakk
Frigjøringsdagen er ikke en NATO-dag
Stortorget, Oslo, 8. mai 1961


1960

Christian A. R. Christensen
Sovjet - FN - NATO - Norge
Foredrag i Oslo Handelsstands Forening
3. november 1960


Halvard Lange
De politiske aspekter
Tale ved NATO`s parlamentariker-konferanse
Paris, november 1960


Halvard Lange
Retningslinjer i norsk utensrikspolitikk
Foredrag i Arbeiderpartiets Studentlag
Oslo, 12. september 1960


Halvard Lange
Problemer i det vestlige samarbeid
Tale ved årsmøtet
15. mars 1960


1954

Helge Krog
Svulmende forfall
Studentersamfundet, Oslo, 1. mai 1954


1949

Jørgen Vogt
En trussel mot freden
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavspakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


Terje Wold
For fred og sikkerhet
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavspakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


Sverre Løberg
Maktbalanse eller kollektiv sikkerhet
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavs-pakten (NATO)
Stortinget , 29. mars 1949


Herman Smitt Ingebretsen
Man kan ikke lengre være seg selv nok
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavs-pakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


Kirsten Hansteen
Kampen fortsetter
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavspakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


Sigurd Evensmo
Det hemmelige diplomatiets tid
Protestmøte mot norsk tilslutning til NATO
Verdensteatret, Oslo, 29. januar 1949