VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1999

13 talar er frå dette året


januar

Kjell Magne Bondevik
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1999


Knut Vollebæk
Regjeringens Europa-politikk
Stortinget, 19. januar 1999


februar

Rosemarie Köhn
Sannheten tro i kjærlighet
Forsvar av gjeninnsettelsen av Siri Sunde
1. februar 1999


april

Kjell Magne Bondevik
Et redskap for frihet og fred
Festmøte ved NATOs 50 års jubileum
Universitetets Aula, 7. april 1999


Jon Lilletun
Ei felles framtid i Norge
Jamaat - E- Ahl E Sunnat moskéen, 12. april 1999


Knut Vollebæk
Kosovo-krisen
Orientering i Stortinget om Kosovo-krisen
Stortinget, 27. april 1999


Kåre Willoch
Osloregionen mot et nytt årtusen
Byutviklingskonferansen '99, foredrag for Norske Sivilingeniørers Forening
28. april 1999


juni

Kjell Magne Bondevik
Nå begynner kampen for å vinne freden
Fredsløsning i Kosovo
Stortinget, 10. juni 1999


september

Harald 5
Trontale
Åpning av det 144. storting
Stortinget, 24. september 1999


oktober

Gunnar Stålsett
Verdien av verdier
FSDs stormøte om næringsliv og etikk
20. oktober 1999


desember

Francis Sejersted
Å lindre nøden og bekjempe lidelsene
Tildeling av Nobels fredspris til Leger uten grenser (Médecins Sans Frontières)
Oslo Rådhus, 10. desember 1999


Kjell Magne Bondevik
Enestående liv
Markeringen av Helge Ingstads 100-årsdag
Vitenskapsakademiet, Oslo, 30. desember 1999


Harald 5
Inn i et nytt årtusen
Nyttårstale
NRK, 31. desember 1999


Personar fødde eller døde i 1999