VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1949

16 talar er frå dette året


Halvard Lange
Europa i verden og Norden i Europa
1949


januar

Einar Gerhardsen
Mellom krig og fred
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1949


Sigurd Evensmo
Det hemmelige diplomatiets tid
Protestmøte mot norsk tilslutning til NATO
Verdensteatret, Oslo, 29. januar 1949


februar

Einar Gerhardsen
Tilslutning til NATO
DNAs landsmøte, 17 (?) februar 1949
Oslo, februar 1949


Halvard Lange
Atlanterhavspakten (1)
Arbeiderpartiets landsmøte
19. februar 1949


Halvard Lange
Atlanterhavspakten (2)
Arbeiderpartiets landsmøte
19. februar 1949


mars

Einar Gerhardsen
Freden er udelelig
Stortinget, 4. mars 1949


Tarjei Vesaas
Du er midt i dagen og striden
Tale på fest for Aksel Sandemose 50 år
19. mars 1949


Herman Smitt Ingebretsen
Man kan ikke lengre være seg selv nok
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavs-pakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


Sverre Løberg
Maktbalanse eller kollektiv sikkerhet
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavs-pakten (NATO)
Stortinget , 29. mars 1949


Terje Wold
For fred og sikkerhet
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavspakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


Jørgen Vogt
En trussel mot freden
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavspakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


Kirsten Hansteen
Kampen fortsetter
Debatt om ratifikasjon av Atlanterhavspakten (NATO)
Stortinget, 29. mars 1949


mai

Tarjei Vesaas
Vi er her og utgjer eit levande land i det små
Det Norske Teatret, Oslo, 17. mai 1949


oktober

Johan Strand Johansen
Valgets lærdommer og kommunistenes oppgaver
Tillitsmannsmøte i Oslo NKP
Oslo, 20. oktober 1949


desember

Gunnar Jahn
Han bruker ikke store ord om fred, men hans gjerning ruver
Tildeling av Nobels fredspris til Baron John Boyd Orr of Brechin
Oslo, 10. desember 1949


Personar fødde eller døde i 1949