VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1960

11 talar er frå dette året


Finn Carling
Fra en verden til en annen
Tale ved Den europeiske flyktningeorganisasjons kongress
1960


januar

Einar Gerhardsen
Nedrustning og frihandel
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1960


mars

Halvard Lange
Problemer i det vestlige samarbeid
Tale ved årsmøtet
15. mars 1960


juli

Sigmund Skard
Heimleg rotfeste
Ved årsstevne i Noregs Ungdomslag
3. juli 1960


August Lange
Søkelys på demokratiet
Innlegg i NRK radio
21. juli 1960


september

Halvard Lange
Retningslinjer i norsk utensrikspolitikk
Foredrag i Arbeiderpartiets Studentlag
Oslo, 12. september 1960


november

Halvard Lange
De politiske aspekter
Tale ved NATO`s parlamentariker-konferanse
Paris, november 1960


Christian A. R. Christensen
Sovjet - FN - NATO - Norge
Foredrag i Oslo Handelsstands Forening
3. november 1960


Johan B. Hygen
Atomvåpnene og vi som ennå lever
Klingenberg-møtet
Oslo, 27. november 1960


desember

Halvard Lange
Fredelig sameksistens - en utfordring
Foredrag i Polyteknisk Forening
6. desember 1960


Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1960


Personar fødde eller døde i 1960