VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Kristen Skjeseth

, d. 1959 | Den norske kirke

Prost, Den norske kirke (1906 - 1950). Stiftskapellan 1906, res. kap. i Ofoten 1909, sokneprest i Vågan og prost i Lofoten prosti 1921 - 1950

Kristen Skjeseth, Kristen Skjeseth (3. august 1880–1959) var ein norsk prest. Kristen Skjeseth vart fødd i Vang med foreldra Karen Kristoffersdtr og lærar Gudbrand Andersen Skjeseth.[1] Etter avslutta teologistudiar tok han seg i 1908 arbeid på anlegg i Sør-Varanger, for verkeleg å kjenne vilkåra arbeidarene levde under på kroppen.[2] Sidan vart han tilsett som kapellan i Narvik og prost i Vågan i Lofoten. Han var tidleg ein ivrig talsmann for at kyrkja måtte engasjere seg i kampen for sosial rettferd. Wikipedia


1945

Fredsgudstjeneste
Vågan kirke, 8. mai 1945


Nå må vi bli normale
Julepreken
1945


Ordet og krigen - freden og atombomben
Fauske kirke , 1945


1942

Vel møtt i Jesu navn
Preken i Vågan kirke midtfastesøndag 1942 efter ett års fangenskap.
1942


1941

Vi gir oss Gud i vold
Preken på D/S «Bretagne» ved Svolvær kai
9. mars 1941


1921

De kristnes stilling i nutidens sosiale kamp
1921


1912

Kirken og arbeiderne
Kristiania, 1912


Les om Kristen Skjeseth i Wikipedia