VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Innledning

21 talar i denne sjangeren


2018

Knut Arild Hareide
Tilgivelse er ikke det samme som tillit
Innledning til ekstraordinært landsstyremøte
Oslo, 20. mars 2018


2017

Jan Tore Sanner
Digitalisering og omstilling av Norge
Innledning på NHHs vårkonferanse
Bergen, 30. mai 2017


2016

Mette-Marit
Et eget rom
Tale under forfattermøtet "Nynorsk Kvinnepower"
Litteraturhuset, Oslo, 8. mars 2016


Bent Høie
Norgesmesterskapet i flinkhet og fornuft
Toppmøte om ungdomshelse
Sykehuset Innlandet, Lillehammer, 18. februar 2016


Monica Mæland
Slik skaper vi muligheter for de nye jobbene
Agderkonferansen
Kilden teater- og konserthus, Kristiansand, 26. januar 2016


2015

Olemic Thommessen
Ytringsfrihet og pressefrihet
Tale på pressefrihetens dag
Litteraturhuset, Oslo, 4. mai 2015


Tine Sundtoft
Norges klimapolitikk fram mot Paris
Frokostmøte med Civita
Café Christiania, Oslo, 2. mars 2015


Vidar Helgesen
Har fremtidens Europa plass til jødene?
Frokostmøte med Civita
Oslo, 26. februar 2015


2014

Erna Solberg
Klima for vekst
Tale ved lanseringen av FN-rapporten A Better Climate for Growth
Oslo, 16. september 2014


Tine Sundtoft
Bistand og miljø går hånd i hånd
Klima- og miljøministerens møte med Norad
8. april 2014


Knut Olav Åmås
Frihet, mangfold og kvalitet
Innledning frokostmøte Arts & Business
Kulturhuset, Oslo, 27. januar 2014


2013

Anne-Grete Strøm-Erichsen
Skaper kvinner fred og sikkerhet?
Seminar om FNs resolusjon 1325
Litteraturhuset, Oslo, 16. september 2013


Hadia Tajik
Det neste store kulturløftet
Stortingsmelding om Regjeringens internasjonale kulturinnsats
Nasjonalbiblioteket, Oslo, 15. mars 2013


Hadia Tajik
En helhetlig tros- og livssynspolitikk
Tale ved overrekkelsen av NOU om tros- og livssynspolitikken
Plenumssalen i Regjeringskvartalet, 7. januar 2013


2012

Sigbjørn Johnsen
Holde orden i eget hus
Finansdebatten
Stortinget, 27. november 2012


Raymond Johansen
Sammen skal vi ta Norge videre!
LO Stats kartellkonferanse
Gol, 14. november 2012


2005

Laila Dåvøy
100 år for familien. 100 år for likestilling
Likestillingsseminar
Paris, 9. juni 2005


1999

Jon Lilletun
Ei felles framtid i Norge
Jamaat - E- Ahl E Sunnat moskéen, 12. april 1999


1988

Jo Benkow
Selvråderett og europeisk integrasjon
Europabevegelsens konferanse om "Internajonalt samarbeid, selvråderetten, Norge og EF".
Oslo, 26. september 1988


Jan P. Syse
Sørge for en overgang fra sosialistisk til ikke-sosialistisk side i politikken
Høyres sentralstyremøte
Høyres Hus, Oslo, 13. april 1988


1891

Ragna Nielsen
At faa menneskenes sind og tanker reformeret
Innledningsforedrag ved diskussion om kvindesagen ved mødet i i Norsk Kvindesagsforening
Seljord, august 1891