VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1988

10 talar er frå dette året


januar

Gro Harlem Brundtland
Fellesskap og samhørighet
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1988


april

Jan P. Syse
Sørge for en overgang fra sosialistisk til ikke-sosialistisk side i politikken
Høyres sentralstyremøte
Høyres Hus, Oslo, 13. april 1988


Carl Ivar Hagen
Mer velferd - mindre stat!
Bergen, 16. april 1988


juni

Jan P. Syse
''Europa er overalt"
Tale til Sentralstyret
15. juni 1988


september

Jo Benkow
Selvråderett og europeisk integrasjon
Europabevegelsens konferanse om "Internajonalt samarbeid, selvråderetten, Norge og EF".
Oslo, 26. september 1988


Jonas Gahr Støre
Reell rett til å ivareta våre interesser
Europabevegelsens konferanse om "Internajonalt samarbeid, selvråderetten, Norge og EF"
Oslo, 26. september 1988


oktober

Gro Harlem Brundtland
Du har satt merker etter deg
Kåre Willochs 60-årsdag
Oslo, 3. oktober 1988


november

Johs B. Thue
Distrikts-Norge og EF
Europabevegelsens konferanse om "Norge, EF, Europa og distriktene".
Oslo, 7. november 1988


Oddrun Pettersen
Distriktspolitikk - Norge og EF
Europabevegelsens konferanse om "Norge, EF, Europa og distriktene".
Oslo, 7. november 1988


desember

Olav 5
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn, 31. desember 1988


Personar fødde eller døde i 1988